Top Columnist

Mahabuba Irani

specializes in

Jhonkar Bura

specializes in

Cristian July

specializes in

Salina Gomaz

specializes in

EU start up: eSIM

E-sim je koncipiran u formi integrisane SIM kartice koja je direktno zalemljena na štampanu ploču mobilnog uređaja ili nekog drugog

EU start up: Allpriv

Allpriv razvija novu generaciju nomadske cyber zaštite koja predstavlja pomak u načinu zaštite privatnosti podataka van kancelarija. Već u početnim

EU start up: MyTrueSound

Slijepa i slabovida lica se susreću sa ograničenim pristupom vizuelnim igricama i platormama socijalnih medija. Ovaj startup se zasniva na