Planirajte vaš projekat, odnosno njegovu strukturu i sadržaj

Planiranje rada na pisanju aplikacije (radni paketi, izlazni rezultati, prelomne/ kontrolne tačke u projektuPrije samog pisanja projektne aplikacije, potrebno je pročitati sve zahtjeve postavljene u tehničkom aneksu poziva (pogledati obrazac na stranici call/topic conditions page), u kojem se izlažu i objašnjavaju predloženi istraživački rad i

Podnošenje H2020 projektne aplikacije

Nakon što projektni konzorcijum odradi sve potrebne pripremne radnje za podnošenje projektne aplikacije, te zajednički kreira narativni dio projekta (Part B), može pristupiti finalnoj radnji, a to je podonošenje projektne aplikaciji Evropskoj komisiji. Kao što se to vidi na slici br. 9,

Procedura nakon podnošenja projektnog prijedloga

Nakon podnošenja prijedloga projekta od strane aplikanta, Evropska komisija preuzima dalji proces i ima nekoliko zadataka koji vode prema eventualnoj dodjeli grant sredstava iz programa Horizont 2020. Prvi korak je provjera urednog podnošenja i prihvatljivosti projektne aplikacije. U ovoj fazi

Proces evaluacije i dostavljanja rezultata

Nakon sprovođenja osnovnih provjera tehničke urednosti projektnog prijedloga i njegove prihvatljivosti (admissibility and eligibility criteria), slijedi proces ocjenjivanja, odnosno evaluacije projektnog prijedloga o strane tri nezavisna ocjenjivača (evaluatora). Tokom procesa ocjenjivanja, projektni prijedlozi se boduju za sljedeće kriterijume (Standard Evaluation Criteria): 1. Izvrsnost

01
HOROZON EUROPE

Kako procjeniti prijedloge paušalnog iznosa, Video

02
HOROZON EUROPE

Informativni dan Horizont Evropa – Klaster 1 Zdravlje

03
HOROZON EUROPE Pozivi

Horizon Europe Health Calls 2023 – Destinacija 5

WBC-RRI.NET PROJEKAT

#Video #WBC-RRI.NET PROJEKAT

Događaj Zdravo zemljište, zdrav život – predstavljanje prilika fondova Evropske Unije za projekte koji se bave unaprijeđenjem zemljišta – Bosna

#WBC-RRI.NET PROJEKAT

Održan događaj „Nauka sa mladima i za mlade”

#Edukacija #WBC-RRI.NET PROJEKAT

Priručnik za STEM edukatore

#WBC-RRI.NET PROJEKAT

Projektni događaj Banja Luka : Engaging Science with and for Youth

#WBC-RRI.NET PROJEKAT

U Ministarstvu za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo RS održana radionica u okviru H2020 projekta WBC-RRI.NET

#WBC-RRI.NET PROJEKAT

Upoznajte podbjednike Dobre prakse u odgovornom istraživanju i inovacijama na Zapadnom Balkanu

#WBC-RRI.NET PROJEKAT

WBC-RRI.NET RADIONICA S PREDSTAVNICIMA MPIP

#WBC-RRI.NET PROJEKAT

Učenici srednjih škola iz Republike Srpske, inovirajte za bolji život!

#WBC-RRI.NET PROJEKAT

Preporuke za olakšavanje implementacije Otvorene nauke u zemljama Zapadnog Balkana

#CPTT UNIBL VIDEO

Otvoreni pristup nauci – Šta mladi inovatori/ke trebaju znati o otvorenom pristupu?

#CPTT UNIBL VIDEO

Nauka i Etika – Šta mladi inovatori i inovatorke trebaju znati?

#CPTT UNIBL VIDEO

Nauka i Rod – Šta mladi inovatori i inovatorke trebaju znati o rodnim aspektima istraživanja?

#CPTT UNIBL VIDEO

Uključenost građana – Šta mladi inovatori/ke trebaju znati o aktivnom učešću u nauci?

#CPTT UNIBL VIDEO

Upravljanje i rukovođenje – Šta mladi inovatori/ke trebaju znati o otvorenom rukovođenju?

#CPTT UNIBL VIDEO

Naučno obrazovanje – Šta mladi inovatori/ke trebaju znati o naučnom obrazovanju?

#WBC-RRI.NET PROJEKAT

Održan događaj ,,Otvorena nauka i otvoreni pristupˮ

#WBC-RRI.NET PROJEKAT

ZAJEDNIČKO STVARANJE ODGOVORNIH ISTRAŽIVAČKIH I INOVACIONIH AKTIVNOSTI: ISKUSTVA SA ZAPADNOG BALKANA

RTD KLASTER

Pretraga