Medicina i zdravlje - promocija nauke, istraživanja, tehnologije i razvoja kroz EU programe

WBC-RRI.NET projekat

Foto ilustracija: Pametne specijalizacije WBC-RRI.NET PROJEKAT

POLICY BRIEF: Unapređenje regionalnih inovacijskih sistema i strategija pametne specijalizacije na Zapadnom Balkanu

WBC-RRI.NET PROJEKAT

WBC-RRI.NET  konferencija “Science meets public”

WBC-RRI.NET PROJEKAT

Održana radionica “Mjesto i uloga preduzetništva u Strategiji pametne specijalizacije Republike Srpske”

WBC-RRI.NET PROJEKAT

Uključivanje odgovornog istraživanja i inovacija u Zelenu agendu Zapadnog Balkana

STEAM WBC-RRI.NET PROJEKAT

WBC-RRI.NET – Transformacija nauke i inovacija u Republici Srpskoj: Kako se RRI i STE(A)M mijenjaju na bolje

WBC-RRI.NET PROJEKAT STEAM

STEM Projekti na #SummerCamp2023

steam wbc-rri.net WBC-RRI.NET PROJEKAT STEAM

Radna grupa- Nauka u Obrazovanju i javno angažovanje

WBC-RRI.NET PROJEKAT

Održana radionica „Između inovacije i etike: Vještačka inteligencija u nauci i obrazovanjuˮ

WBC-RRI.NET PROJEKAT STEAM

Kako učiniti predavanja u STE(A)M disciplinama zanimljivijim i angažovanijim?

istrazivanje-inovacije-i-razvoj-republika-srpska WBC-RRI.NET PROJEKAT

WBC-RRI.NET RRI-Scenario 2: Vrijeme za prosperitet istraživanja i inovacija!

RRI-istrazivanje-i-inovacije-republika-srpska WBC-RRI.NET PROJEKAT

WBC-RRI.NET RRI Scenario 1 – Bez promjena na horizontu

WBC-RRI.NET PROJEKAT

WBC-RRI.NET- RRI budući scenariji u RS

Video WBC-RRI.NET PROJEKAT

Događaj Zdravo zemljište, zdrav život – predstavljanje prilika fondova Evropske Unije za projekte koji se bave unaprijeđenjem zemljišta – Bosna

WBC-RRI.NET PROJEKAT

Održan događaj „Nauka sa mladima i za mlade”

Edukacija WBC-RRI.NET PROJEKAT

Priručnik za STEM edukatore

Aktuelnosti i inovacije iz svijeta medicine i zdravstvenih nauka

Medicina i zdravlje

e-Medicina je online magazin za promociju istraživanja, razvoja, tehnologija i inovacija.

Klaster za jačanje istraživanja i tehnološkog razvoja u oblasti medicine i zdravstvenih nauka „HEALTH RTD CLUSTER“