Klaster za jačanje istraživanja i tehnološkog razvoja u oblasti medicine i zdravstvenih nauka „HEALTH RTD CLUSTER“

Klaster za jačanje istraživanja i tehnološkog razvoja u oblasti medicine i zdravstvenih nauka „HEALTH RTD CLUSTER“ je nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje.

Osnovano je 2012. godine sa ciljem umrežavanja i pripreme istraživačko razvojnih projekata za Okvirne programe Evropske unije

01

Saradnja

Radi ostvarenja svojih ciljeva, udruženje uspostavlja kontakte i sarađuje sa drugim stručnim, naučnim, obrazovnim i sličnim udruženjima i organizacijama u zemlji i inostranstvu.

Razvoj i realizacija projekata

Unaprijeđenje uslova obavljanja djelatnosti istraživanja, tehnološkog razvoja u oblasti medicine i zdravstvenih nauka te praćenje tehničko tehnoloških dostignuća u ovoj oblasti i usklađivanje zajedničkih interesa

 • Obavlja praćenje međunarodnih tendera za dodjelu finansijskih i materijalnih sredstava te inicira učešće na zajedničkim projektima i kooperaciju između članica
 • Udruženje za jačanje istraživanja i tehnološkog razvoja u oblasti medicine i zdravstvenih nauka „HEALTH RTD CLUSTER“ je nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje čiji su ciljevi jačanje istraživačko razvojnih kapaciteta u oblasti medicine i zdravstvenih nauka, usmjeravanje društva ka inovacijama i podizanje opšteg nivoa tehnologija u privredi i obezbjeđivanje konkurentnosti robe i usluga na domaćem i svjetskom tržištu,  uspostavljanje međunarodne saradnje radi brže integracije u svjetske naučne, privredne, društvene i kulturne tokove i uključivanje u evropski istraživački prostor, edukacija, razmjena informacija među članovima, povezivanje privrede i nauke u oblasti medicine i zdravstvenih nauka i srodnim djelatnotima, unaprijeđenje uslova obavljanja djelatnosti istraživanja, tehnološkog razvoja u oblasti medicine i zdravstvenih nauka te praćenje tehničko tehnoloških dostignuća u ovoj oblasti i usklađivanje zajedničkih interesa.

Radi ostvarenja svojih ciljeva Udruženje:

 • povezuje svoje članove međusobno, uspostavlja kontakte i saradnju sa svim zainteresovanim organizacijama/institucijama i pojedincima koji su aktivni u oblasti medicine i zdravstvenih nauka, te drugim privrednim i neprivrednim subjektima iz zemlje i inostranstva u cilju unaprijeđenja poslovanja svojih članova,
 • obavlja praćenje međunarodnih tendera za dodjelu finansijskih i materijalnih sredstava u vidu kreditnih linija, donacija i grantova te inicira učešće na zajedničkim projektima i kooperaciju između članica Udruženja,
 • promocijom i popularizacijom nauke i tehnologije
 • tehnološkim razvojem i infrastrukturnom podrškom inovativnosti
 • jačanjem kapaciteta za sprovođenje politike naučnoistraživačke djelatnosti i tehnološkog razvoja
 • podsticanjem i promocijom pronalazaštva, inovativnosti i zaštite intelektualnog vlasništva,
 • organizuje samostalno ili zajedno sa drugim organizacijama stručne skupove, savjetovanja, seminare i druge oblike stručnog obrazovanja u skladu sa ciljevima Udruženja,
 • vrši promociju svojih članova kroz izradu  prezentacija i promotivnih materijala,
 • vrši istraživanje tržišta, prati trendove i pribavlja informacije o novim tehnologijama 
 • predlaže konstruktivne mjere i daje preporuke za izmjenu regulative u cilju unaprijeđenja poslovanja u zdravstvu,
 • inicira i realizuje projekte koji se odnose na aplikativna istraživanja u oblasti medicine, zdravlja i biomedicine
 • zastupa interese svojih članova u različitim asocijacijama i medjunarodnim udruzenjima,
 • periodično objavljuje različite stručne publikacije u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama RS

Tražite pouzdanog partnera ?

RTD HEALTH Cluster