HORIZON EU EU Tech

30% kompanija iz oblasti zdravstva odabrano u najnovijem EIC akcelerator cut-off

Foto EIC

Osvježenje na evropskoj inovatorskoj sceni dolazi kroz izbor 47 novih kompanija koje će dobiti finansijsku podršku Evropskog savjeta za inovacije (EIC). Ova podrška kombinuje bespovratna sredstva i ulaganja u kapital, a odabrana je nakon treće podjele (cut-off) EIC Accelerator-a 2023. u junu.

Ovaj proces selekcije pokazao je snažnu zastupljenost inženjerskih i tehnoloških kompanija, koje čine 25% odabranih kompanija, gotovo jednaku tradicionalno jakom sektoru kompanija iz oblasti zdravstva koje čine 30% od ukupnog broja.

Odabir kompanija odvijao se u izuzetno konkurentnom okruženju, gdje je intervjuisano 140 kompanija od strane iskusnih investitora i preduzetnika, od ukupno pristiglih 648 kompletnih prijedloga.

Ukupno 47 odabranih kompanija dobit će skoro 350 miliona eura finansijske podrške. Velika većina odabranih kompanija (68%) će se odlučiti za opciju kombinovane finansijske podrške, koja uključuje grantove i ulaganja u kapital. Ulaganja u kapital će se vršiti preko EIC fonda.

Odabrane kompanije dolaze iz 15 zemalja, uključujući četiri zemlje koje se nazivaju “zemlje širenja”.

Evo nekoliko primjera inovativnih projekata i kompanija koje će dobiti podršku:

  • Axelera AI iz Holandije (Axelera Europe projekat) – inovativna hardverska i softverska platforma koja će revolucionirati primjenu umjetne inteligencije (AI) na rubu mreže.
  • Vsora iz Francuske (Superchip projekat) – skalabilni pojedinačni procesor koji poboljšava revolucionarno računarstvo, koristeći integrisane performanse za primenu veštačke inteligencije na ivici mreže, autonomnu vožnju, generativnu veštačku inteligenciju i decentralizovane AIoT aplikacije.
  • Quside Technologies iz Španije (RPU projekat) – kvantna rešenja za obradu slučajnosti (RPU) za računarstvo visokih performansi i sigurnost podataka.

U većini slučajeva grantovi će biti dodijeljeni kompanijama u naredna dva do tri mjeseca, dok će se prve odluke o ulaganju donositi u roku od dva mjeseca. Osim toga, 91 prijava koja je ispunila sve kriterije u daljinskom ocjenjivanju i koju je EIC žiri pozitivno ocijenio, ali nije preporučena za finansiranje, dobit će “Pečat izvrsnosti” kako bi im pomogao da pronađu alternativne izvore finansiranja, uključujući sredstva iz Fond za oporavak i otpornost i Fondovi za regionalni razvoj Evropske unije.

U junskom procesu selekcije veći broj kompanija dolazi iz „Plug In“ programa, gdje se kandidati koji predstavljaju nacionalne inovacione programe odmah pozivaju da podnesu potpuni prijedlog, preskačući uobičajeni korak odobravanja kratkog prijedloga.

Osnovne informacije

EIC Accelerator nudi start-up i mala i srednja preduzeća grantove u iznosu do 2,5 miliona eura u kombinaciji sa ulaganjima u kapital preko EIC fonda, u rasponu od 0,5 do 15 miliona eura ili više. Pored finansijske podrške, svi projekti imaju koristi od niza usluga za ubrzanje poslovanja koje omogućavaju pristup vodećim stručnjacima, korporacijama, investitorima i akterima ekosistema.

Kompanije mogu dostaviti svoje ideje EIC akceleratoru u bilo koje vrijeme, a zatim se evaluiraju u roku od otprilike 4 sedmice. Za ideje koje ispunjavaju EIC kriterijume za izuzetnost, uticaj i nivo rizika, kompanije se pozivaju da pripreme potpuni predlog i dostave ga na jedan od redovnih datuma razdvajanja.

Sljedeći rok za podnošenje potpunih prijedloga za EIC akceleratora bit će objavljen u Programu rada EIC-a za 2024. godinu, čiji se usvajanje očekuje u decembru 2023. godine.

Izvori i Korisni linkovi

Kompletna lista odabranih kompanija
EIC Accelerator centar podataka sa informacijama o svim podržanim kompanijama

Foto grafikon: European Innovation Council

HORIZON EU Pozivi za projekte

Pragmatic clinical trials to optimise treatments for patients with refractory cancers (HORIZON-MISS-2022-CANCER-01-03)

Rok za podnošenje:7.9.2022.godine (17h vrijeme u Briselu) Tip projekta: RIA (akcije inovativnosti i istraživanja) Iznos sredstava: 60 miliona EUR Dok su istraživanje i inovacije u domenu onkoloških oboljenja stvorile nove
HORIZON EU Pozivi za projekte

EIC ACCELERATOR (HORIZON EUROPE)

Evropsko vijeće za inovacije (EIC) podržava vrhunske inovatore, preduzetnike i male kompanije. EIC Accelerator daje podršku  kompanijama  (uglavnom novoosnovana mala i srednja preduzeća) u svrhu povećanju inovacija s potencijalom za
HORIZON EU

Početak projekta “Izgradnja „zelenih“ i klimatski neutralnih gradova – CLIMABOROUGH“

U periodu od 01.02. do 02.02.2023.godine predstavnik Agencije “PREDA” zajedno sa predstavinicima Grada Prijedora učestvovali su na kick-off sastanku projekta “Izgradnja „zelenih“ i klimatski neutralnih gradova – CLIMABOROUGH”. Sastanak je