#Edukacija #H2020

Društveni izazovi

Treći, ali svakako ne manje važan stub Horizonta 2020 jesu društveni izazovi. Naime, nakon analize efekata dosadašnjih okvirnih programa utvrđeno je
#Edukacija #H2020

Ravnopravnost polova

Pitanje ravnopravnosti polova se tiče i odnosi na sve dijelove programa Horizont 2020. Evropska komisija insistira na jednakopravnosti polova po pitanju balansa
  • 1
  • 2