Edukacija H2020

Društveni izazovi

Treći, ali svakako ne manje važan stub Horizonta 2020 jesu društveni izazovi. Naime, nakon analize efekata dosadašnjih okvirnih programa utvrđeno je...
  • BY
  • 08/02/2022
  • 0 Comment