Edukacija H2020

Društveni izazovi

Treći, ali svakako ne manje važan stub Horizonta 2020 jesu društveni izazovi. Naime, nakon analize efekata dosadašnjih okvirnih programa utvrđeno je...
  • BY
  • 08/02/2022
  • 0 Comment
Edukacija H2020

Ravnopravnost polova

Pitanje ravnopravnosti polova se tiče i odnosi na sve dijelove programa Horizont 2020. Evropska komisija insistira na jednakopravnosti polova po pitanju balansa...
  • BY
  • 04/02/2022
  • 0 Comment
  • 1
  • 2