EU Tech

3D-BRICKS: Revolucionarna Platforma za elektronske nanouređaje budućnosti

3D-BRICKS

Svijet elektronike i računarstva se neprestano razvija, a potreba za naprednijim uređajima nikada nije bila veća. Dok se tradicionalna poluprovodnička tehnologija suočava sa svojim granicama, projekt 3D-BRICKS donosi inovaciju u obliku hibridnih DNA-nanostruktura i karbonskih nanocjevčica (CNTs) kako bi oblikovao budućnost elektronskih nanouređaja.

Revolutionarni 3D Transistori

Jedan od ključnih ciljeva projekta 3D-BRICKS je razvoj trodimenzionalnih (3D) složenih tranzistora visoke gustoće. Ovi tranzistori će predstavljati srce budućih računara i elektronskih uređaja. Kombinacija DNA-nanostruktura i CNTs omogućit će brzu, pouzdanu i lako međusobno povezanu elektroniku. Ovi tranzistori će biti temelj za napredne digitalne kola i memorije sledeće generacije.

Revitalizacija Logičkih Portova

Projekt 3D-BRICKS također teži revitalizaciji fundamentalnih logičkih portova. Ovi portovi su bitni za izgradnju svih elektronskih uređaja i sistema. Novi dizajni će osigurati da logički portovi budu brzi, pouzdani i kompatibilni sa planarnim (2D) i trodimenzionalnim (3D) konfiguracijama. Ovo će omogućiti izgradnju složenih elektronskih uređaja budućnosti.

Napredni Memorijski Krugovi

Pored logičkih kola, 3D-BRICKS projekt također stremi razvoju memoriskih kola baziranih na CNT-ima. Ovi memorijski uređaji će omogućiti brže i efikasnije čuvanje podataka, što je ključno za napredne računarske i elektronske sisteme.

Napredak u Nanoelektronici i Računarstvu

Ovaj pristup hibridnih DNA/CNT sistema predstavlja paradigmu promjene za oblasti nanoelektronike i računarstva. Potražnja za novim uređajima brzo nadmašuje mogućnosti koje pružaju poluprovodničke tehnologije. 3D-BRICKS će omogućiti razvoj naprednih, skalabilnih i efikasnih elektronskih uređaja koji će oblikovati budućnost tehnologije.

U skladu sa zahtjevima savremenog svijeta, ovaj projekt će ubrzati napredak i osigurati da budući elektronski uređaji budu spremni da odgovore na izazove velikih podataka, veštačke inteligencije i Interneta stvari. Njegova uloga u oblikovanju budućnosti tehnologije je neosporna.

Ovaj projekt je dobio finansiranje iz programa Pathfinder Open u okviru programa istraživanja i inovacija Evropske unije Horizon EU (Ugovor o dodjeli sredstava br. 101099125). Ukupni budžet iznosi 3,6 miliona evra.

Više informacija na web sajtu 3D-BRICKS: Revolucionarna Platforma za elektronske nanouređaje budućnosti