Medicina

Aktivnost rekonvalescentnog i vakcinalnog seruma protiv SARS-CoV-2 Omicron

Grupa naučnika je pripremila za publikaciju u prestižnom časopisu NATURE rad koji je istraživao neutralizirajuću i vezujuću aktivnosti rekonvalescentnog i vakcinalnog seruma protiv Omicron varijante. 


Omicron (B.1.1.529) varijanta teškog akutnog respiratornog sindroma koronavirusa 2 (SARS CoV-2) prvobitno je identifikovana u novembru 2021. u Južnoj Africi i Bocvani, kao i u uzorku putnika iz Južne Afrike u Hong Kongu. Od tada je nastalo širenje i otkrivanje na globalnom nivou. Ova varijanta, koja se čini barem jednako zaraznom kao i B.1.617.2 (Delta), već je izazvala događaje super širenja i nadmašila je Deltu za nekoliko sedmica u nekoliko zemalja i gradskih područja. Omicron ima neviđeni broj mutacija u svom ‘spike’ genu i rani izvještaji su pružili dokaze za opsežnom imunološkom bijegu i smanjenoj efikasnosti vakcine. 


U ovom radu je istražena neutralizirajuća i vezujuća aktivnost seruma iz rekonvalescenta, mRNA dvostruko vakcinisane, mRNA pojačane, rekonvalescentne dvostruko vakcinisane i rekonvalescentno pojačane osobe protiv divljeg tipa, B.1.351 i Omicron SARS-CoV-2 izolata. Neutralizirajuća aktivnost seruma kod rekonvalescentnih i dvostruko vakcinisanih učesnika bila je neotkrivena do veoma niska u odnosu na Omicron, dok je neutralizirajuća aktivnost seruma od pojedinaca koji su bili izloženi spiku tri ili četiri puta zadržana, iako na značajno smanjenim nivoima. Vezivanje za B.1.1.529 receptor vezujući domen (RBD) i N-terminalni domen (NTD) smanjeno je kod rekonvalescentnih nevakcinisanih osoba, ali je uglavnom zadržano kod vakcinisanih osoba.

Cjelovit rad je dostupan na stranicama NATURE magazina.


https://www.nature.com/articles/d41586-021-03846-zhttps://media.nature.com/original/magazine-assets/d41586-021-03846-z/d41586-021-03846-z.pdf