DIGI4CARE INTERREG DANUBE

#DIGI4Care – Izgradnja sinergija u Podunavskom regionu: Zajednički rad za postizanje uticaja

Naše kolege iz Centra za upravljanje zdravstvenim uslugama Univerziteta Semmelweis, kao vodeći partner projekta DIGI4Care, učestvovali su na seminaru o sinergiji u Beogradu.

Ovaj ambiciozni projekat ima je za cilj da revolucionira zdravstvenu zaštitu u Podunavskom regionu testiranjem, validacijom i uvođenjem digitalnih tehnologija na različitim nivoima nege (prevencija, skrining, primarna i klinička nega, te rehabilitacija) kroz 4 pilot akcije.

Projekat DIGI4Care je bio deo Radne grupe za transfer tehnologije, gde su se delile projektne inicijative i ciljevi te radilo na uspostavljanju veza koje će doprineti budućim transnacionalnim kolaborativnim aktivnostima u oblasti digitalnih inovacija i zdravlja zasnovanog na podacima.

Program Podunavskog regiona koristio je prethodne uspehe i postojeće znanje za pokretanje inovacija, okupljajući vodeće lidere na dvodnevnom seminaru. Ovaj događaj uključivao je dinamičan format fokusiran na interaktivne diskusije sa kolegama iz Uprava za upravljanje projektima/ Zajedničkih sekretarijata Podunavskog projekta (MA/JS).

Fokus je bio na izgradnji sinergija i kapitalizaciji aktivnosti kako bi se maksimizovao uticaj:

  • Povezivanjem relevantnih aktera radi premošćavanja jaza u znanju;
  • Povećavanjem vidljivosti i uticaja projekta na kreiranje politika;
  • Doprinosom aktivnostima Strategije Evropske unije za Podunavski region;
  • Facilitiranjem zajedničkih komunikacijskih aktivnosti;
  • Razmenom najboljih praksi i metodologija;
  • Oblikovanjem buduće transnacionalne saradnje.

Fotografija: Boglárka Barkaszi, projektna koordinatorica sa Szabolcsom Gulyásom, finansijskim menadžerom projekta.

Avatar

RTD

About Author

Leave a comment

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Slični članci

Foto ilustracija :INTERREG DANUBE - Razvoj i podrška projektima iz programa - opšti vodič za projekte
INTERREG DANUBE

INTERREG DANUBE – Razvoj i podrška projektima iz programa – opšti vodič za projekte

  • 23/10/2023
Prema vodiču “HOW TO DEVELOP TRANSNATIONAL PROJECT” INTERREG programa Dunav u sekciji razvoj i podrška projektima iz programa – opšti
INTERREG DANUBE

INTERREG DANUBE – Kako postaviti partnerstvo

  • 23/10/2023
Prema vodiču “HOW TO DEVELOP TRANSNATIONAL PROJECT” INTERREG programa Dunav u sekciji “Kako postaviti partnerstvo” u slobodnom ne službenom prevodu