HORIZON EU

ERC projekti na temu COVID-19

Evropsko istraživački savjet (European Research Council – ERC), koji je EU pokrenula 2007. godine, glavna je evropska organizacija za finansiranje izvrsnih i tzv. graničnih istraživanja. ERC-ov primjenjuje pristup ‘odozdo prema gore’ što znači da ne postoje unaprijed definisani prioriteti istraživanja. Podnosioci prijava projekta mogu biti bilo koje nacionalnosti i mogu slobodno da podnesu predloge o bilo kojoj temi u bilo kojoj naučnoj oblasti.Jedini preduslov učešća jeste da podnosilac prijave projekta mora biti istraživač sa određenim vremenom posjedovanja stepena doktora nauka u datoj oblasti.

Više od 50 tekućih ili završenih ERC projekata podržanih u ukupnoj vrijednosti od oko 100 miliona EUR doprinose odgovoru na pandemiju COVID-19 pružanjem uvida iz nekoliko različitih naučnih oblasti: virologije, epidemiologije, imunologije, puteva za novu dijagnostiku i tretmane, javno zdravlje, medicinski uređaji, vještačka inteligencija, društveno ponašanje, upravljanje krizama itd. Ovi projekti ERC-a dio su šireg odgovora EU na pandemiju COVID-19 u pogledu istraživanja i inovacija.

Projekt „ReservoirDOCS“ dokazuje kako bi evolucijska analiza virusa mogla biti korisna za proučavanje porijekla SARS-CoV-2, te je u tom kontekstu doprinio nedavnim nalazima zasnovanim na komparativnoj analizi genomskih podataka koronavirusa. Drugi ERC projekti („ANTIVIR“, „REGMAMKID“, „Trep-AB“) doprinose karakterizaciji, razvoju ili ponovnoj namjeni antivirusnih lijekova i lijekova (kao što je hidroksiklorokin) protiv SARS-CoV-2. U oblasti vještačke inteligencije, projekt EAR je upravo lansirao novu aplikaciju za mobilni telefon ‘COVID-19 Sounds App’ (dostupnu za Android telefone na Google Play Store-u) koji prikuplja podatke za razvoj algoritama mašinskog učenja koji mogu automatski otkriti da li osoba pati od COVID-19 na osnovu zvuka njenog glasa, disanja i kašlja. U oblasti društvenih nauka, projekat ‘HEY BABY’ nedavno je proizveo šest listova ‘savjeta’ koji se obraćaju jedan na jedan, pozitivnim uputama i pohvalama, strukturama i rutinama, prevenciji i reagovanju na problematično ponašanje, upravljanju stresom i razgovoru o COVID-19 (prevedeno na 55 jezika). Konačno, projekt ‘COMPROP’ prikazuje kako se ponašati kako bi spriječili da kruže nepouzdane informacije o pandemiji COVID-19.

Ostatak veoma interesantnih projekata koji su finansirani sredstvima ERC možete pogledati na: https://erc.europa.eu/list-erc-funded-research-projects-related-coronavirus