HUB Blog

EU start up: eSIM

E-sim je koncipiran u formi integrisane SIM kartice koja je direktno zalemljena na štampanu ploču mobilnog uređaja ili nekog drugog povezanog uređaja, samim tim ju je nemoguće izvaditi ili odvojiti od uredjaja.

E-sim posjeduje veliki potencijal u mrežnoj autentifikaciji zbog mogućnosti koje nudi korisnicima. Trenutne e-sim kartice zavise od hardvera. Nedostatak je što se e-sim ne može staviti u već postojeće mobilne uređaje.

Link: http://www.oasis-smartsim.com/

Slični članci

HUB Blog

EU start up: Allpriv

  • 29/05/2020
Allpriv razvija novu generaciju nomadske cyber zaštite koja predstavlja pomak u načinu zaštite privatnosti podataka van kancelarija. Već u početnim
HUB Blog

EU start up: MyTrueSound

  • 29/05/2020
Slijepa i slabovida lica se susreću sa ograničenim pristupom vizuelnim igricama i platormama socijalnih medija. Ovaj startup se zasniva na