Edukacija

Finansiranje Putem Lump sum u Horizon Europe: Kako Funkcioniše? Kako Napisati Prijedlog Projekta?

Horizon Europe, program Evropske unije za istraživanje i inovacije, nudi različite mehanizme finansiranja kako bi podržao projekte koji doprinose naučnom napretku i tehnološkim inovacijama. Jedan od ovih mehanizama je finansiranje Putem Lump sum, koje dobija na popularnosti zbog svoje jednostavnosti i efikasnosti. U ovom članku, duboko ćemo se upustiti u nijanse finansiranja putem Lump sum, istražujući kako funkcioniše i pružajući uvide u pisanje uspješnog prijedloga projekta.

Razumijevanje Finansiranja Putem Lump sum

Finansiranje putem Lump sum predstavlja odstupanje od tradicionalnih grantova sa povratom troškova, gdje se troškovi projekta nadoknađuju na osnovu stvarnih troškova. Umjesto toga, kod finansiranja putem Lump sum dodjeljuje se fiksni iznos projektu, a recipijent se očekuje da ostvari određene rezultate ili isporuke navedene u prijedlogu projekta. Ovaj pristup pojednostavljuje administrativne procese, smanjuje papirologiju i promoviše inovacije.

Dnevni Red: Putokaz ka Uspjehu Finansiranja Putem Lump sum

Ključ uspješnog iskorištavanja prednosti finansiranja putem Lump sum leži u razumijevanju njegovih nijansi i izradi uvjerljivog prijedloga projekta.

Datum: 19. Oktobar 2023. godine, Više informacija na LINKU

10:00 – Dobrodošlica i Agenda

  • Ulrich GENSCHEL (RTD.H3), Šef Sekcije – Pojednostavljenje finansiranja Horizon

10:10 – Finansiranje putem Lump sum u Horizon Europe: Kako Funkcioniše? Kako napisati Prijedlog za finansiranje Putem Lump sum?

  • Ulrich GENSCHEL (RTD.H3)

10:45 – Praktično Iskustvo s finansiranjem putem Lump sum metode

  • Panel diskusija sa 3 pozvana gosta, moderira Andreia CHICOS (RTD.H3)

11:15 – Sesija za Pitanja i Odgovore

11:50 – Zaključak i Sljedeći Koraci

12:00 – Kraj Sastanka

Dnevni red ovog događaja pruža dragocjenu mapu puta za one koji žele razumjeti Finansiranje putem Lump sum u okviru Horizon Europe programa. To je prilika da se bolje upoznate sa tehničkim i administrativnim detaljima ovog mehanizma finansiranja.

Finansiranje putem Lump sum nudi efikasan način za ostvarivanje vaših inovativnih projekata. Ovaj mehanizam ima potencijal da ubrza procese i omogući vam da se usredotočite na postizanje ciljeva projekta. Saznajte više o ovom mehanizmu i iskoristite priliku za razvoj svojih istraživanja i inovacija u okviru Horizon Europe programa. Vaši projekti mogu oblikovati budućnost, a finansiranje putem Lump sum je alat za ostvarivanje tih ambicija.

#HorizonEurope #FinansiranjePutemFiksnihSuma #Istraživanje #Inovacije #HorizonImplementationDay #2023 #EU #Nauka #Tehnologija #Projekti