HORIZON EU Pozivi za projekte

Improving and upscaling primary prevention of cancer through implementation research (HORIZON-MISS-2022-CANCER-01-01)

Rok za podnošenje:7.9.2022.godine (17h vrijeme u Briselu)
Tip projekta: RIA (akcije inovativnosti i istraživanja)
Iznos sredstava: 50 miliona EUR

Potencijalni mehanizmi i sredstva za prevenciju nastanka raka identifikovani su za sve veći broj indikacija raka. Međutim, s postojanim porastom incidencije raka u svim starosnim grupama i dijelovima društva, odlučnu akciju na primarnoj prevenciji treba pojačati i učiniti kolektivnom odgovornošću. Implementacija i unapređenje primarnih programa prevencije usmjerenih na rak doprinijeli bi postizanju ovog cilja.

Usvajanje i efikasnost programa primarne prevencije raka u stvarnom životu je nedovoljna, zbog faktora vezanih za lokalni kontekst, kao što su organizacija i digitalizacija zdravstvenih usluga, resursi, kulturna i geografska situacija. Kako bi se intervencije na odgovarajući način prilagodile različitim geografskim, ekonomskim i kulturnim okruženjima, prijedlozi bi trebali imati za cilj postizanje rezultata.

Potrebno je povećati ulaganja za uspostavljanje, povećanje ili poboljšanje programa primarne prevencije raka. Trebalo bi identifikovati i adresirati prepreke koje sprečavaju njihovo usvajanje i efektivnu implementaciju. Takođe, programi primarne prevencije raka treba da budu prilagođeni posebnim potrebama ciljne populacije, uzimajući u obzir društveno-ekonomske, kulturne i geografske uslove.

Više informacija: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-miss-2022-cancer-01-01