WBC-RRI.NET PROJEKAT STEAM

Kako učiniti predavanja u STE(A)M disciplinama zanimljivijim i angažovanijim?

U okviru događaja “Engaging Science with and for Youth” u Banja Luci, održana je radionica Mutual Learning and Open Dialogue koja je okupila studente i profesore iz zapadnobalkanskih zemalja kako bi se razgovaralo o RRI (Responsible Research and Innovation) i STE(A)M (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) perspektivama. Na osnovu ove radionice, donosimo nekoliko preporuka kako učiniti predavanja u STE(A)M disciplinama zanimljivijim i angažovanijim:

I. Nastavnici trebaju pokazati više kreativnosti u pripremi nastavnog materijala

 • Nastavnici trebaju prepoznati da nova generacija, tzv. Generacija Z, veoma dobro koristi tehnologiju u različitim kontekstima.
 • Trebaju razviti svoju kreativnost i veštine kako bi privukli pažnju studenata/učenika kroz veću interakciju tokom nastavnog procesa.
 • Predavanja moraju biti više od običnih razgovora, sa dodatnim interaktivnim komponentama poput grafičkih ili multimedijalnih elemenata.

II. Kreiranje dobrodošlog i saradničkog radnog okruženja

 • Nastavnici i ostali relevantni akteri u školama trebaju stvoriti što prijatnije, ali i radno okruženje tokom nastave.
 • Važno je razviti dobrodošlo i saradničko okruženje koje će privući učenike.
 • Uklonite sve suvišne ometajuće faktore (zvuke, buku itd.) kako biste fokusirali pažnju na nastavnika.
 • Kroz interaktivni materijal i prezentacije, nastavnik treba koristiti različite strategije kako bi podstakao interakciju i aktivno učešće učenika.

III. Uključivanje studenata/učenika u nastavni proces

 • Studenti/učenici trebaju biti aktivno uključeni u obrazovni proces.
 • To se može postići davanjem različitih manjih zadataka koje će raditi kod kuće i kasnije prezentovati na času.
 • Grupa studenata može pripremiti poster prezentaciju ili mind mapu i objasniti je drugim studentima pod nadzorom nastavnika.
 • Ovo će omogućiti studentima/učenicima ne samo da usvoje osnovne informacije, već i dodatne veštine kao što su priprema prezentacija, korišćenje programa za prezentaciju i kritičko razmišljanje.

IV. Inovacija nastavnog procesa sa više interaktivnih elemenata i interakcijom sa studentima/učenicima

 • Tradicionalni pristup nastavi zastareo je.
 • Moderna tehnologija je revolucionirala svaki aspekt obrazovanja, posebno u naukama, gde se sada koriste animirane priče, filmovi, 3D modeli, grafike, i slično.
 • Korišćenje vizualnih pomagala za prenos informacija je efikasnije i trebalo bi da bude češće u STE(A)M obrazovanju.
 • Nastavnici mogu koristiti web-bazirane alate za procenu znanja studenata, povećavajući angažman i razvijajući IT veštine studenata.

V. Pronalaženje načina podrške izuzetnim studentima/učenicima

 • Nastavnici mogu prepoznati izuzetne studente/učenike koji zahtijevaju više pažnje kako bi očuvali njihovu motivaciju i napredak.
 • Jednostavan način je dozvoliti im da funkcionišu kao instruktori i prenose kompleksne teme drugima uz podršku nastavnika.
 • Izazovnije zadatke možete dati ovim studentima/učenicima kako biste ih dodatno motivisali.

Kako angažovati i podržati ženske studente/učenike u STE(A)M oblastima više?

I. Razbijanje stereotipa tokom nastave promocijom najboljih primera i praksi

 • Istaknite doprinose ženskih naučnica napretku nauke kako biste podigli svest da STE(A)M oblasti nisu rezervisane samo za muškarce.
 • Povećana promocija ženskih naučnika može podstaći ženske studente/u

wbc-rri.net