Najave događaja

Konferencija ‘Sljedeća generacija u biologiji infekcija’

Konferencija EMBL-a “Sljedeća generacija u biologiji infekcija” je platforma za postdoktorske naučnike iz oblasti biologije infekcija da predstave svoj rad i povežu se sa vodećim evropskim institucijama u biologiji infekcija. Planirano je da konferencija bude organizovana virtuelno, 26-27. januara 2022.godine.

Fundamentalna istraživanja u biologiji infekcija su hitno potrebna kako bi se pronašle terapije za dugotrajne i nove zarazne bolesti. Govornici će biti izabrani na osnovu njihovih dosadašnjih istraživačkih dostignuća i njihovih dalekosežnih budućih planova. Publika će imati jedinstvenu priliku da doživi vrhunsku nauku koju predstavljaju lideri u usponu u ovoj oblasti. Institucionalni partneri će pružiti prilike za diskusiju i umrežavanje kako bi se povezala i oblikovala buduća liga biologa infekcija u Evropi.

Teme sesija

  • Interakcije domaćin-patogen
  • Mašinerije domaćina i patogena i putevi infekcije
  • Genetika domaćina i imunologija
  • Kliničke studije i patogeneza
  • Vakcine i antimikrobna sredstva
  • Epidemiološko modeliranje i platforme otvorenih podataka

Rok za registraciju je 15.12.2021.godine na stranici konferencije kojoj možete pristupiti klikom na dugme “Pročitaj više”

Izvor: EMBL