UNIBL VIDEO

Naučno obrazovanje – Šta mladi inovatori/ke trebaju znati o naučnom obrazovanju?

Ovaj video je nastao kao dio podrške Horizon 2020 projekta WBC-RRI.NET, a u kojem Univerzitet u Banjoj Luci učestvuje kao jedan od partnera.

Projekat je finansiran kroz program Evropske unije za istraživanja i inovacije Horizon 2020, ugovor o grantu broj 101006279. Izrada ovog videa omogućena je zahvaljujući sredstvima Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske obezbijeđenim kroz sufinansiranje učešća u Horizon 2020 projektu.

CPTT Univerziteta u Banjoj Luci