WBC-RRI.NET PROJEKAT

Održan događaj „Nauka sa mladima i za mlade”

Dvodnevni događaj „Nauka sa mladima i za mlade”, održan 27. i 28. aprila 2023. godine na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci, okupio je 54 učesnika.

Treći po redu događaj u organizaciji Univerziteta u Banjoj Luci u okviru Horizont 2020. projekta WBC-RRI.NET posvećen je pitanjima naučnog obrazovanja uz upotrebu STEM metoda.

Tokom prvog dana događaja, učesnici su imali priliku da se upoznaju sa regionalnim i nacionalnim inicijativama za upotrebu STEM metoda kao značajnog faktora u procesu obrazovanja, kao i da učestvuju na radionici na temu: Kako učiniti lekcije iz STEM predmeta interesantnijim za učenike i studente? Kako uključiti i podržati učenice/studentkinje u STEM disciplinama? Učenici, studenti, profesori i ostali učesnici  su, kao rezultat interaktivnog rada tokom radionice, dali preporuke za unapređenje obrazovanja, a koji se tiču STEM oblasti.

Drugi dan događaja počeo je dodjelom nagrada za pobjedničke timove učenika srednjih škola na  nagradnom takmičenju „Inovativnim idejama za kvalitetniji život”. Nagradno takmičenje je organizovao Univerzitet u Banjoj Luci, u saradnji sa Razvojnim programom Ujedinjenih nacija u BiH, kroz WBC-RRI.NET projekat i uz podršku Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske, uz saglasnost Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske. Takmičenje su podržale kompanije „Page” d. o. o i „Nelt” d. o. o., koje  su obezbijedile vrijedne nagrade za škole iz kojih timovi dolaze: JU Saobraćajna i Elektro škola Doboj, JU Građevinska škola Banja Luka, JU Srednja škola „28. juni” Istočno Sarajevo.

Nakon dodjele nagrada, pobjednički timovi su prezentovali svoja idejna rješenja, koja su ocijenjena kao najbolja u konkurenciji od 16 prijavljenih timova iz Republike Srpske. Potom su učenici i studenti iz Srbije, Crne Gore, Albanije i Sjeverne Makedonije predstavili  inovativne ideje i rješenja uz upotrebu STEM metoda i principa odgovornih istraživanja i inovacija. Kao završni dio događaja održana je radionica pod nazivom „Rušenje prepreka i sticanje prilika kroz STEM obrazovanje” kroz koju su, kao rezultat otvorenog dijaloga svih učesnika događaja, identifikovane prepreke, kao i moguća rješenja za uvođenje STEM metoda kao osnove za kvalitetan obrazovni sistem.

Važno je naglasiti da je cilj  događaja „Nauka sa mladima i za mlade”, kao i ostalih aktivnosti u okviru projekta, građenje kapaciteta i razvoja inovativnih načina povezivanja nauke sa društvom sa fokusom na mlade, uzimajući u obzir principe odgovornih istraživanja, a to su: rodna ravnopravnost i etika, naučno obrazovanje, uključivanje javnosti i otvorena nauka / otvoreni pristup.

Univerzitet Banja Luka