DIGI4CARE INTERREG DANUBE

Održane online radionice u okviru DIGI4CARE projekta u Podunavskom Regionu

Konsorcijum DIGI4CARE započeo je ambicioznu inicijativu za integrisanje digitalnih i AI tehnologija u zdravstvene sisteme širom Podunavskog regiona.

Ovo raznoliko područje karakterišu različiti nivoi ulaganja u tehnologiju i proizvodnju znanja, uključujući inovativne regije kao što su Austrija, tranzicione zone poput Češke Republike, Slovačke i Mađarske, kao i ekonomije s nižim ulaganjima poput Bugarske, Rumunije, Ukrajine i Bosne i Hercegovine. Da bi se efikasno započele diskusije i uskladile metodologije tokom ove ključne početne faze projekta, konsorcijum se suočava sa značajnim izazovom prilagođavanja različitim kontekstima svih partnera.

Ova ključna nastojanja započela su sa dvije osnovne radionice kao dio Aktivnosti  “Procjena prepreka i identifikacija dobrih praksi u uvođenju Digitalnih rješenja u zdravstvo.” Radionice su obuhvatile kritične teme kao što su usvajanje tehnologije, finansijski modeli, upravljanje podacima, putanje njege, optimizacija radnih procesa i unapređenje vještina. Ove inicijalne sesije bile su od suštinskog značaja za pokretanje dijaloga, otkrivanje sinergija i podsticanje razvoja saradničkih strategija među 12 različitih partnera u projektu, od kojih svaki predstavlja različite faze tehnološkog i ekonomskog razvoja u Podunavskom regionu.

Prva online radionica, “Razumijevanje i Procjena Tehnološkog Pejzaža,” održana 24. marta, pružila je platformu učesnicima da predstave regionalne studije slučaja i istraže tehnološke faktore koji utiču na digitalno zdravstvo. Ova sesija bila je ključna za usklađivanje razumevanja konzorcijuma širom različitih regiona, postavljajući čvrstu osnovu za zajedničko djelovanje.

Nakon toga, druga online radionica održana 12. aprila, “Finansijski Modeli i Strategije Upravljanja Podacima, Regulatorna i Etička Pitanja u Digitalnom Zdravstvu,” preusmjerila je fokus na rešavanje finansijskih i regulatornih prepreka, kao i unapređenje upravljanja podacima i etičkih praksi unutar zdravstvenih tehnologija.

Moderirane od strane RTD HEALTH CLUSTER-a iz Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, ove radionice su uključile preko 40 aktivnih učesnika iz partnerskih organizacija. Svaki partner je predstavio svoja otkrića i učestvovao u diskusijama vođenim pažljivo odabranim pitanjima dizajniranim za temeljitu analizu svake ključne dimenzije digitalnog zdravstva. Ovaj strukturirani dijalog ne samo da je imao za cilj identifikaciju zajedničkih izazova i inovativnih rešenja, već i podsticanje dubljeg razumijevanja i saradnje unutar sektora digitalnog zdravstva.

Štaviše, ove radionice su služile kao ključna platforma za partnere da bolje razumeju sposobnosti jedni drugih, procijene svoje resurse i počnu formirati kohezivan transnacionalni tim. Ovaj aspekt timske izgradnje je od suštinskog značaja za efikasnu realizaciju predstojećih složenih zadataka i aktivnosti kako projekat napreduje.

Uvidi dobijeni iz ovih detaljnih diskusija ključni su za kreiranje dokumenta “Pregled ključnih dimenzija zajedničkog interesa.” Ovaj dokument će objediniti različite perspektive i rješenja identifikovana tokom radionica u jedinstvenu strategiju za unapređenje digitalnog zdravstva širom Podunavskog regiona. Cilj je pružiti sveobuhvatan pregled izazova i prilika koje su se pojavile iz saradničkih napora konzorcijuma, odražavajući kolektivnu stručnost i inovativnost DIGI4CARE projekta.