HORIZON EU

Početak projekta “Izgradnja „zelenih“ i klimatski neutralnih gradova – CLIMABOROUGH“

U periodu od 01.02. do 02.02.2023.godine predstavnik Agencije “PREDA” zajedno sa predstavinicima Grada Prijedora učestvovali su na kick-off sastanku projekta “Izgradnja „zelenih“ i klimatski neutralnih gradova – CLIMABOROUGH”. Sastanak je održan u Firenci, Italija u oprganizaciji vodećeg partnera na projektu Udruženje ANCI iz Toskane. 

Cilj projekta “Climaborough” je unapređenje tradicionalnih pristupa urbanističkom i prostornom planiranju i kreiranje otvorenog skupa alata za podršku u procesu klimatske tranzicije u gradovima. Poseban fokus projekta je na sektorima: energetike, transporta, otpad i cirkularne ekonomije a sve u cilju ostvarivanja cilja klimatske neutralnosti do 2050.godine,  i u skladu sa preporukama Evropske unije. 

Fokus projekta je na kreiranju rješenja za smanjenje emisije CO2 u gradovima koji troše 65% energije i čine više od 72% globalne emisije CO2.

Projekat “Climaborough” je započeo 1. januara, a datum završetka je predviđen za 31. decembar 2026.godine.

“Climaborough” je finansiran iz evropskog istraživačkog programa Horizont Evrope 2021-2027 (poziv Horizon-Miss-2021) s ukupnim budžetom od 11 miliona evra. Projekat “Climaborough” okupio je 28 projektnih partnera iz 15 evropskih zemalja. 

Na prvom sastanku projektnog konzoricijuma definisani su naredni koraci za uspješnu implementaciju projekta u narednom periodu. 

U prvih šest mjeseci projekta, uključeni gradovi, od kojih je mnoge odabrala Evropska komisija kao jedne od 100 vodećih urbanih područja sa misijom klimatske neutralnosti, imaju zadataka da definišu plan izazova s ​​kojima se trebaju suočiti i prevladati.