Medicina Pozivi za projekte

Pozivi u okviru Inovativne zdravstvene inicijative

Inovativna zdravstvena inicijativa je partnerstvo između Evropske unije i industrijskih udruženja koja predstavljaju sektore uključene u zdravstvenu zaštitu, odnosno COCIR (medicinsko snimanje, radioterapija, zdravstvene IKT i elektromedicinska industrija); EFPIA, uključujući Vaccines Europe (farmaceutska industrija i industrija vakcina); EuropaBio (biotehnološka industrija); i MedTech Europe (industrija medicinske tehnologije) i predstavlja logičan nastavak uspjesne Inicijative za inovativne lijekove (IMI).

IHI opšti ciljevi su:

  • pretvoriti zdravstvena istraživanja i inovacije u stvarne koristi za pacijente i društvo;
  • isporučiti sigurne, efikasne zdravstvene inovacije koje pokrivaju čitav spektar njege – od prevencije do dijagnoze i liječenja – posebno u područjima gdje postoje nezadovoljene potrebe javnog zdravlja;
  • čine evropske zdravstvene industrije globalno konkurentnim.

Što se tiče implementacije EU politika, očekujemo da projekti IHI-a doprinesu politikama EU, prije svega politikama programa Horizont Evropa (čiji je IHI dio), kao i politikama Evropski plan za borbu protiv raka, nova industrijska strategija za Evropu, Farmaceutska strategija za Evropu i Evropski prostor zdravstvenih podataka, kao i Cilju održivog razvoja Ujedinjenih naroda (SDG) broj 3 o osiguravanju zdravog života i promicanju dobrobiti za sve u svim dobima.

Objavljen je nacrt poziva za uključivanje u prve IHI prijedloge projekata koji IHI planira da objavi u junu. Planiran je raspis dva poziva za dostavljanje prijedloga projekata u isto vrijeme – jedan jednofazni i jedan dvostepeni poziv. Ovi nacrti s tekstovima tema su pušteni u javnost prije zvaničnog objavljivanja poziva kako bi se potencijalnim podnosiocima zahtjeva dalo dodatno vrijeme za početak izgradnje konzorcijuma i izrade projektnog prijedloga.

Teme za IHI poziv 1 (poziv se realizuje u jednoj fazi):

  • Inovativni sistem za podršku odlučivanju za poboljšane puteve njege pacijenata sa neurodegenerativnim bolestima i komorbiditetima
  • Sljedeća generacija snimanja i dijagnostika i terapija raka vođena slikom
  • Personalizovana onkologija: inovativne multimodalne terapije protiv raka usmjerene na ljude
  • Pristup i integracija heterogenih zdravstvenih podataka za poboljšanu zdravstvenu zaštitu u oblastima bolesti sa velikim neispunjenim zdravstvenim potrebama
Teme za IHI poziv 2 (poziv se realizuje u dvije faze):
  • Kardiovaskularne bolesti – poboljšano predviđanje, prevencija, dijagnoza i praćenje
  • Postavljanje usklađene metodologije za promociju usvajanja ranih studija izvodljivosti za kliničku i inovacijsku izvrsnost u Evropskoj uniji
  • Trenutno su nacrti tema u konsultacijama sa IHI-jevom grupom predstavnika država i panelom za nauku i inovacije. Stoga je vjerovatno da bi se teme mogle značajno promijeniti od sada do pokretanja poziva, a kandidati bi trebali provjeriti konačne, odobrene tekstove tema nakon što pozivi budu pokrenuti.

IHI planira webinare i brokerski događaj otprilike u vrijeme pokretanja poziva kako bi se pomoglo podnosiocima prijava s novim pravilima i procedurama IHI. Očekuje se objava ažuriranja o planiranim temama prije zvaničnog objavljivanja poziva pa je potrebno biti u toku sa pozivima i drugim aktivnostima IHI prijavom na bilten ili nas praćenjem IHI na Twitteru ili LinkedInu .

Više informacija na:https://www.ihi.europa.eu/apply-funding/future-opportunities