Video WBC-RRI.NET PROJEKAT

Projekat WBC-RRI.NET- Republika Srpska, podcast #1

Horizont 2020 je finansijski instrument čiji  je opšti cilj da doprinose izgradnji društva i ekonomije bazirane na znanju i inovativnosti u EU, angažovanjem dodatnih sredstava u istraživanje, tehnološki razvoj i inovacije.

Specifični program unutar ovog mehanizma podrške bio je i  «Nauka u i za društvo (Science with and for Society)»  kojim su se adresirali evropski društveni izazovi, izgrađujući kapacitete i razvijajući inovativne pristupe u povezivanju nauke i društva. 

U okviru ovog specifičnog programa u 2019. Godini Evropka komisija je raspisala poziv «Podrška razvoju teritorijalnog odgovornog istraživanja i inovacija». Na ovaj  poziv su se prijavile institucije iz celog Zapadnog Balkana i sačinile projekat kojim imaju za ciljda  podstiču primenu odgovornog istraživanja i inovacija kroz šest osnovnih principa – etika istraživanja, otvoreni pristup i otvorena nauka, rodna ravnopravnost, uključenost javnosti, naučno obrazovanje i odgovorno upravljanje.

Projekat WBC-RRI.NET se  upravo se bavi ovim stvarima, zvanično je počeo sa realizacijom 1. marta 2021. godine i trajaće naredne tri godine. Konzorcijum projekta čini 13 partnera iz osam zemalja, a koordinator je Univerzitet u Novom Sadu.

Projekat ima za cilj da podrži primenu principa odgovornih istraživanja i inovacija u zemljama zapadnog Balkana kroz 5 teritorijalnih pristupa, 4 regionalna i jedan na nivou države.

Pogledajte video prilog o ovom projektu