Pozivi Programi

Učestvujte u javnim konsultacijama IPA III projekata vezanim za ekonomiju i zapošljavanje

 • 13/03/2023
 • 0 Comments

Na digitalnoj platformi za javne konsultacije IPA III pogramskih dokumenata Direkcije za evropske integracije Vijeća ministara BiH, upravo je objavljeno više akcionih dokumenata budućih EU-finansiranih projekata vezanih za ekonomiju, koje su otvorene za konsultacije do četvrtka, 16.03.2023. u 15:00 sati. Za javne konsultacije su otvoreni sljedeće sekcije unutar projekata vezanih za ekonomiju i zapošljavanje: Ukoliko ste […]

HOROZON EU Pozivi

Horizon Europe Health Calls 2023 – Destinacija 5

 • 07/03/2023
 • 0 Comments

Horizon Europe Health Calls 2023 – Destinacija 5: Otključavanje punog potencijala novih alata, tehnologija i digitalnih rešenja za zdravo društvo: Rok: 13. april 2023. godine Linkovi https://hadea.ec.europa.eu/calls-proposals/horizon-europe-health-calls-2023-destination-5-unlocking-full-potential-new-tools-technologies-and_en

Pozivi

Kultura i kreativnost za Zapadni Balkan (CC4WBs): Javni pozivi

 • 10/02/2023
 • 0 Comments

Finansiranje putem grantova i prilike za jačanje kapaciteta u okviru projekta CC4WBs organizovani su u sljedeće četiri tematske oblasti: Javni pozivi su sada otvoreni, i organizacije i pojedinci su pozvani da pošalju svoje prijedloge u sklopu gore navedenih oblasti i u skladu sa uslovima navedenim u nastavku teksta. Javni poziv za dostavljanje prijedloga projekata za organizacije […]

Video

Podrška poljoprivredno-prehrambenim zajednicama i mrežama u jugoistočnoj Europi

 • 10/02/2023
 • 0 Comments

Projekat “Podrška poljoprivredno-prehrambenim zajednicama i mrežama u jugoistočnoj Europi kroz razvoj usluga digitalnog praćenja i kvalitete hrane korištenjem #blockchain tehnologije – DFTB” se realizuje u okviru poziva “SERVICE mreže zajednice SmartAgriHubs” projekta Smart Agri Hubs koji je dobio sredstva iz programa za istraživanje i inovacije Horizon 2020 Europske unije. Partneri na projektu su Green Digital […]

HOROZON EU Pozivi

Horizont Evropa: Objavljena tri poziva

 • 18/01/2023
 • 0 Comments

U okviru programa Horizont Evropa objavljena su tri poziva. Poziv Evropske inicijative za izvrsnost  Riječ je o programu koji daje podršku stvaranju vrhunskih istraživačkih klastera i to podsticanjem saradnje između odličnih istraživačkih timova iz različitih zemalja. Ovaj poziv je idealna prilika za one koji žele da uspostave novu, istraživačku saradnju na evropskom nivou. Cilj poziva […]

Hrana Pozivi

Javni poziv start-up kompanijama u poljoprivredno-prehrambenom sektoru u Bosni i Hercegovini

 • 10/01/2023
 • 0 Comments

U okviru projekta EU4AGRI-Recovery i EU4BusinessRecovery koje finansiraju Evropska unija i Savezna Republika Njemačka, u ponedjeljak, 19. decembra 2022. godine, objavljen je Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava u svrhu podrške start-up kompanijama u poljoprivredno-prehrambenom sektoru u Bosni i Hercegovini.  Kroz ovaj Javni poziv, Evropska unija će omogućit razvoj preduzetničkih ideja, kroz sveobuhvatni paket tehničke […]

HOROZON EU Pozivi

Improving and upscaling primary prevention of cancer through implementation research (HORIZON-MISS-2022-CANCER-01-01)

 • 25/05/2022
 • 0 Comments

Rok za podnošenje:7.9.2022.godine (17h vrijeme u Briselu) Tip projekta: RIA (akcije inovativnosti i istraživanja) Iznos sredstava: 50 miliona EUR Potencijalni mehanizmi i sredstva za prevenciju nastanka raka identifikovani su za sve veći broj indikacija raka. Međutim, s postojanim porastom incidencije raka u svim starosnim grupama i dijelovima društva, odlučnu akciju na primarnoj prevenciji treba pojačati […]

HOROZON EU Pozivi

Strengthening research capacities of Comprehensive Cancer Infrastructures (HORIZON-MISS-2022-CANCER-01-02)

 • 25/05/2022
 • 0 Comments

Rok za podnošenje:7.9.2022.godine (17h vrijeme u Briselu) Tip projekta: CSA (akcije podrške i koordinacije) Iznos sredstava: 10 miliona EUR Danas, nivo razvoja sveobuhvatnih infrastruktura za onkološka oboljenja i njihovih kapaciteta, kao što su njihovi digitalni, istraživački i inovacijski kapaciteti, značajno variraju među državama članicama i pridruženim zemljama, što dovodi do nejednakosti, posebno u pogledu istraživanja, […]

HOROZON EU Pozivi

Pragmatic clinical trials to optimise treatments for patients with refractory cancers (HORIZON-MISS-2022-CANCER-01-03)

 • 25/05/2022
 • 0 Comments

Rok za podnošenje:7.9.2022.godine (17h vrijeme u Briselu) Tip projekta: RIA (akcije inovativnosti i istraživanja) Iznos sredstava: 60 miliona EUR Dok su istraživanje i inovacije u domenu onkoloških oboljenja stvorile nove mogućnosti liječenja, pacijentima s rakom širom Evrope potreban je pristup efikasnijim intervencijama usmjerenim na pacijente koje idu u korak sa sve većim zahtjevima u složenom […]

HOROZON EU Pozivi

Towards the creation of a European Cancer Patient Digital Centre (HORIZON-MISS-2022-CANCER-01-04)

 • 25/05/2022
 • 0 Comments

Rok za podnošenje:7.9.2022.godine (17h vrijeme u Briselu) Tip projekta: CSA (akcije podrške i koordinacije) Iznos sredstava: 3 miliona EUR Očekivano finansiranje: 1 projekat U okviru radnog programa za misiju Onkološke bolesti, Evropska Komisija je objavila poziv za podnošenje projekata za stvaranje virtualnog Evropskog digitalnog centra za onkološke pacijente (ECPDC), koji bi bio udružena mreža infrastruktura […]