HUB Blog

Online biznis Forum i b2b sastanci sa bh. dijasporom “Potencijali i perspektive investiranja u metalski sektori prateće industrije u BiH”

  • 22/03/2021
  • 0 Comments

Projekat „Dijaspora za razvoj“ (D4D), koji je projekat Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Vlade Švajcarske, u partnerstvu sa UNDP BiH i IOM BiH, u saradnji sa Sarajevskom regionalnom razvojnom agencijom SERDA i partnerskim opštinama, organizuje poslovni online Biznis Forum za predstavnike bh. dijaspore, lokalnih zajednica, bh. preduzetnika i udruženja iz oblasti metalskog sektora i pratećih industrija.

HUB Blog

Pet gradova u BiH kreće sa projektom “Smart City”

  • 28/01/2021
  • 0 Comments

U projektu učestvuje 5 pilot jedinica lokalne samouprave – Pale, Prijedor, Tešanj, Zvornik i Zenica kojima se pruža asistencija u formulisanju vizije pametnog grada i procesu akcionog planiranja transformacije, koordinirano sa postojećim strategijama i planskim procesima. Digitalna transformacija lokalnih samouprava u takozvane pametne gradove je trend koji slijedi i Bosna i Hercegovina kako bi svojim […]

HUB Blog

MVP na Start up terenu

  • 18/09/2020
  • 0 Comments

Minimum Viable Product (MVP) ili kako je prevedeno kod nas, minimalno održivi proizvod, opisuje razvojnu fazu proizvoda koja nam nudi dovoljno obilježja kako bi se zadovoljili rani korisnici i kako bi dobili povratnu informaciju o proizvodu ili usluzi koja nam se nudi.

HUB Blog

EU start up: OmniBot – Artificial Intelligence and Natural Language Processing Bot platforma

  • 03/08/2020
  • 0 Comments

OmniBot je platforma koja nam omogućava dizajniranje i integrisanje virtuelnih asistenata koristeći se umjetnom inteligencijom i obradom prirodnog razgovornog jezika.U digitalnom dobu chat-botovi i virtuelni digitalni asistenti imaju sve veću ulogu u funkcionisanju kompanija. OmniBot je komunikacijsko AI rješenje koje automatizuje jednostavne i složene zadatke koristeći prirodni jezik i uz pomoć chat-botova i VDA platforme simulira realne […]