HUB Blog

EU start up: Goodwall – Povezivanje mladih talenata sa poslovnim prilikama

Goodwall je društvena mreža namjenjena primarno studentima i mladim preduzetnicima od 19 do 24 godine koja svojim korisnicima omogućava da se povežu oko zajedničkih interesovanja, da predstave sebe i svoje ideje kako univerzitetima tako i poslodavcima ali i da se informišu o stipendijama i ponudama za posao. Ono šta Goodwall razlikuje od LinkedIn-a je ciljna grupa kojoj se pristupa. LinkedIn većinom koriste stariji od 30 godina koji su se na neki način već afirmisali na tržištu rada te nije uspio da na svoju mrežu privuče studente. Koncept Goodwalla je društvena mreža za studente kroz koju su ujedinjene tri vertikale – društvene mreže, univerzitetsko zapošljavanje, te zapošljavanje radnika sličnih demografskih odlika ali koji nude drugi spektar usluga.