HORIZON EU

Vodič “Access2EIC: Anotirani predložak prijave za EIC Pathfinder Open”

Vodič “Access2EIC: Anotirani predložak prijave za EIC Pathfinder Open”, napisan kao dio projekta Access2EIC, je kreiran kako bi bio koristan svima koji žele podnijeti prijavu za EIC Pathfinder Open 2024. Ovaj vodič će pružiti opšte savjete u vezi sa podnošenjem prijava za program.

Autori ovog vodiča su Nacionalne kontaktne tačke (NCP) programa Horizon Europe EIC koje redovno komuniciraju sa podnosiocima prijava za EIC Pathfinder.

Vodič “Kako uspješno aplicirati – EIC Pathfinder” treba pomoći predlagačima koji pripremaju projektnu prijavu za pilot poziv Horizon Europe EIC Pathfinder da razumiju zahtjeve predložaka za prijavu i da pruže korisne savjete i preporuke.

Struktura ovog dokumenta odražava strukturu predloška prijave za EIC Pathfinder Open 2024. Ovaj vodič je ograničen na anotacije predložaka za EIC Pathfinder Open 2024.

Vodič “Access2EIC: Socijalni aspekti”, napisan kao dio projekta Access2EIC, je kreiran kako bi bio koristan svima koji žele podnijeti prijavu za EIC Pathfinder Open 2024. Ovaj vodič će pružiti opšte savjete u vezi sa podnošenjem prijava za program.
Autori ovog vodiča su Nacionalne kontaktne tačke (NCP) programa Horizon Europe EIC koje redovno komuniciraju sa podnosiocima prijava za EIC Pathfinder.

Vodič “Kako uspješno aplicirati – EIC Pathfinder” treba pomoći predlagačima koji pripremaju projektnu prijavu za pilot poziv Horizon Europe EIC Pathfinder da razumiju zahtjeve predložaka za prijavu i da pruže korisne savjete i preporuke.

Struktura ovog dokumenta odražava strukturu predloška prijave za EIC Pathfinder Open 2024. Ovaj vodič je ograničen na anotacije predložaka za EIC Pathfinder Open 2024.

Prezumi dokument

Avatar

RTD

About Author

Slični članci

HORIZON EU

Dostupni snimci informativnog dana o pozivima u programu Horizont Evropa, Klaster 1 – Zdravlje

  • 20/11/2021
Dana 29. oktobra 2021.god. Evropska komisija je realizovala Informativni dan na temu Horizont Evropa Klaster 1 (Zdravstvo) u kojem je pojasnila niz
Edukacija HORIZON EU

Nivoi spremnosti tehnologije

  • 27/11/2021
TRL 0.Ideja  Nedokazan koncept, nikakvo ispitivanje nije izvršeno. TRL 1. Osnovna/Basic istraživanja Načela postavljena i ispitanja, ali nema nikakvog eksperimentalnog dokaza