STEAM WBC-RRI.NET PROJEKAT

WBC-RRI.NET – Transformacija nauke i inovacija u Republici Srpskoj: Kako se RRI i STE(A)M mijenjaju na bolje

Ove aktivnosti su rezultat WBC-RRI.NET projekta finansiranog od strane Evropske unije u okviru programa Horizont 2020, s ciljem unapređenja istraživanja i inovacija na području Republike Srpske.

Aktivnosti koje se odvijaju i ciljevi koji se planiraju postići:

Aktivnost 1: Uvođenje etičkih pravila i obuke za istraživače i studente


Prva važna aktivnost ovog projekta je uvođenje dva posebno prilagođena etička kodeksa. Ovi etički kodeksi će služiti kao smjernice i standardi za istraživače i studente u Republici Srpskoj. Ova inicijativa ima za cilj da osigura etičke norme u procesu istraživanja. Istraživači i studenti će biti osposobljeni da se upoznaju sa ovim novim standardima i da ih mogu primijeniti u svom radu.

Aktivnost 2: Uvođenje STE(A)M obrazovanja u škole


Sljedeće aktivnosti se odnose na uvođenje STE(A)M (nauka, tehnologija, inženjering, umjetnost i matematika) obrazovanja u pet škola u Republici Srpskoj. Ovo je ključni korak ka unapređenju obrazovnog sistema, a uključuje obuku nastavnika za STE(A)M obrazovanje i stvaranje platforme za bolji nastavni proces. Ovo je podsticanje inkluzivnog obrazovanja STE(A)M, sa posebnim naglaskom na rodnu ravnopravnost.

Aktivnost 3: Otvoren pristup digitalnom spremištu


Naredne aktivnosti su usmjerene na omogućavanje redovnog dostavljanja rezultata istraživanja u otvorenom pristupu putem digitalnog repozitorija. Postojeća repozitorija će biti nadograđena kako bi se omogućilo lakše deponovanje rezultata istraživanja u otvorenom pristupu. Biće organizovana i obuka za bibliotekare koji će biti zaduženi za ovo deponovanje.

Aktivnost 4: Radionice o etici i otvorenoj nauci


Sljedeći korak je organizacija radionica u saradnji sa Ministarstvom privrede i preduzetništva (MPiP) kako bi se modifikovala sredstva za istraživanje i inovacije kroz integraciju otvorenih nauka i etičkih kriterijuma. Ovo je ključno za unapređenje naučnoistraživačkog rada i inovacija u Republici Srpskoj.

Aktivnost 5: Uvođenje RRI kao međusektorske teme u regionalnoj strategiji pametne specijalizacije


Konačno, cilj je uspostaviti RRI kao međusektorsku temu u regionalnoj strategiji pametne specijalizacije do 2024. godine. To će omogućiti bolju koordinaciju između različitih sektora i podstaći inovacije koje će unaprijediti živote građana Republike Srpske.


Ove aktivnosti predstavljaju značajne korake ka unapređenju naučnoistraživačkog rada, inovacija i obrazovanja u Republici Srpskoj. Ciljevi ovih aktivnosti su jasni – osigurati etičke standarde, podstaći inkluzivno obrazovanje, olakšati pristup rezultatima istraživanja i integrirati otvorenu nauku i etiku u istraživačke procese. Kroz ove napore, Republika Srpska planira da stvori održivije i inovativnije društvo za budućnost.

Avatar

RTD

About Author

Slični članci

STEAM Video

Prijedor Circle HUB: STEM edukacija

  • 27/11/2021
Pozdrav i dobro došli u još jednu emisiju koja se realizuje u okviru projekta Prijedor Circle Hub. Emisija se bavi
Video WBC-RRI.NET PROJEKAT

Projekat WBC-RRI.NET- Republika Srpska, podcast #1

  • 10/03/2022
Horizont 2020 je finansijski instrument čiji  je opšti cilj da doprinose izgradnji društva i ekonomije bazirane na znanju i inovativnosti u