Najave događaja

Webinar o Digitalnom Zdravlju 2024 u okviru DIGITAL Europe Programa

Evropska komisija poziva sve zainteresovane strane na online informativni webinar o tri poziva za predloge povezane s digitalnim zdravljem, objavljene u okviru izmijenjenog Radnog programa Digitalna Evropa za 2023-24.

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/events/webinar-2024-digital-health-topics-under-digital-europe-programme

Webinar će pokriti tri nove teme koje se odnose na digitalno zdravlje u tekućim otvorenim pozivima:

  1. Podrška pacijentima u pristupu njihovim zdravstvenim podacima u kontekstu zdravstvenih usluga za građane širom EU,
  2. Demonstracija upotrebe Evropskog formata za razmjenu elektronskih zdravstvenih zapisa (EEHRxF) u zdravstvenim ustanovama, i
  3. Akcija koordinacije i podrške za održivost i usvajanje inicijative 1+ Milion Genoma.
  • Prezentacija digitalne zdravstvene teme na temu ‘Podrška tijelima za pristup zdravstvenim podacima za promovisanje efikasnih puteva za AI u zdravstvu’ – DIGITAL-2024-CLOUD-DATA-06-HEALTHCARE-AI biće posebno pokrivena od strane Agencije za zdravlje i digitalne tehnologije (HaDEA) na online informativnom webinaru 13. marta 2024. godine u 10:00 CET.

Ovaj webinar predstavlja izuzetnu priliku za sve zainteresovane strane, uključujući zdravstvene profesionalce, IT stručnjake, istraživače i predstavnike vlada, da se upoznaju s nadolazećim prilikama za financiranje projekata koji doprinose napretku digitalnog zdravlja u Evropskoj uniji. Ne propustite priliku da direktno od Evropske komisije saznate više o specifičnostima poziva i kako vaš projekt može doprinijeti transformaciji zdravstvenog sektora putem digitalizacije.