HORIZON EU

MSP-kako aplicirati na EIC Akselerator fond

  • 24/10/2023
  • 0 Comments

Kako aplicirati – Za prijavu na EIC (Evropski inovacioni savjet) Akcelerator fond, morate proći kroz trostepeni proces: Korak 1: Napišite svoj kratki prijedlog Kratki prijedlozi mogu se podnijeti u bilo koje vrijeme i ocjenjuju se prema principu na principu ko prvi podnese, prvi se evaluira. Evo šta trebate pripremiti za svoj kratki prijedlog: Nakon što […]

HORIZON EU Pozivi za projekte

EIC ACCELERATOR (HORIZON EUROPE)

  • 01/03/2023
  • 0 Comments

Evropsko vijeće za inovacije (EIC) podržava vrhunske inovatore, preduzetnike i male kompanije. EIC Accelerator daje podršku  kompanijama  (uglavnom novoosnovana mala i srednja preduzeća) u svrhu povećanju inovacija s potencijalom za stvaranje novih tržišta. Ovaj instrument pruža podršku preduzetnicima sa velikim potencijalom u razvoju visoko rizičnih, probojnih inovacija koje imaju uticaj na oblikovanje novih tržišta i […]