HORIZON EU Pozivi za projekte

EIC ACCELERATOR (HORIZON EUROPE)

  • 01/03/2023
  • 0 Comments

Evropsko vijeće za inovacije (EIC) podržava vrhunske inovatore, preduzetnike i male kompanije. EIC Accelerator daje podršku  kompanijama  (uglavnom novoosnovana mala i srednja preduzeća) u svrhu povećanju inovacija s potencijalom za stvaranje novih tržišta. Ovaj instrument pruža podršku preduzetnicima sa velikim potencijalom u razvoju visoko rizičnih, probojnih inovacija koje imaju uticaj na oblikovanje novih tržišta i […]