HORIZON EU

MSP-kako aplicirati na EIC Akselerator fond

Kako aplicirati – Za prijavu na EIC (Evropski inovacioni savjet) Akcelerator fond, morate proći kroz trostepeni proces:

Korak 1: Napišite svoj kratki prijedlog

Kratki prijedlozi mogu se podnijeti u bilo koje vrijeme i ocjenjuju se prema principu na principu ko prvi podnese, prvi se evaluira. Evo šta trebate pripremiti za svoj kratki prijedlog:

  • Obrazac od 5 stranica: Sažmite svoj prijedlog i odgovorite na pitanja o svojoj inovaciji, potencijalnom tržištu i timu.

  • Prezentacija (pitch-deck): Napravite prezentaciju od najviše deset slajdova u PDF formatu.

  • Video prezentacija (pitch): Pripremite video prezentaciju do tri minute u kojoj će osnovni članovi vašeg tima (do tri osobe) objasniti motivaciju za vaš prijedlog.

Nakon što podnesete svoj kratki prijedlog, obično ćete dobiti povratne informacije u roku od 4 nedelje. Ako vaš prijedlog ispunjava osnovne kriterije za finansiranje putem EIC Akceleratora, bećete pozvani da pređete na sljedeći korak.

Korak 2: Pripremite puni prijedlog

Ako je vaš kratki prijedlog uspješan, imate 12 mjeseci da pripremite puni prijedlog i podnesete ga na jedan od datuma zatvaranja (cut-off dates). Evo što trebate uraditi u ovom koraku:

  • Pratite predloške: Koristite prateće predloške i slijedite strukturu kako biste pružili tražene informacije.

  • Nova prezentacija (pitch deck): Pripremite novu prezentaciju, koja se može razlikovati od one korištene u kratkom prijedlogu.

  • Dodatni dokumenti: Pripremite sve dodatne dokumente potrebne za vašu specifičnu aplikaciju.

Korak 3: Prezentujte svoju inovaciju

Ako vaš puni prijedlog ispunjava sve kriterije, bit ćete pozvani na licem-u-lice intervjue s žirijem EIC-a. Ovo je krajnji korak u procesu selekcije. Datum intervjua će se odrediti na osnovu konkretnog poziva i runde aplikacija.

Važno je pregledati smjernice EIC Akceleratora

i specifične zahtjeve za vaš prijedlog, jer se oni mogu mijenjati tokom vremena. Također se preporučuje da budete ažurirani s najnovijim informacijama na web stranici EIC Akceleratora i portalu za finansiranje i tendere kako biste pratili eventualne promjene ili nadogradnje u procesu prijave.

EIC Akcelerator je program finansiranja u okviru programa Horizont Evropa koji pruža podršku startapima i malim i srednjim preduzećima koja:

– imaju inovativan, revolucionaran proizvod, uslugu ili poslovni model koji bi mogao stvoriti nova tržišta ili poremetiti postojeća na evropskom i globalnom nivou,
– imaju ambiciju i posvećenost za rast,
– traže značajno finansiranje, ali su rizici preveliki za privatne investitore da bi sami investirali.

EIC Akcelerator predstavlja priliku za kompanije koje se ističu svojim inovativnim idejama i imaju potencijal da transformišu tržište. Program podržava razvoj i rast ovih kompanija, pomažući im da ostvare svoje ambicije i ciljeve.

EIC Akcelerator pruža finansijsku podršku, ali također ima za cilj da pomogne kompanijama da prevaziđu visoke rizike koji su često povezani s inovacijama i širenjem na nova tržišta. Ovaj program omogućava kompanijama da ostvare svoj potencijal i postanu lideri u svojim oblastima, a time i da doprinesu ekonomskom rastu i konkurentnosti Evrope.

Uz podršku EIC Akceleratora, inovativne kompanije mogu ostvariti svoje ciljeve i pomoći u oblikovanju budućnosti tržišta. Ovo je značajna inicijativa koja podržava preduzetnički duh i doprinosi inovacijama u Evropi i širom svijeta.

Ko može podnijeti aplikaciju?

Aplikanti iz zemalja članica EU i zemalja povezanih s programom Horizont Evropa u koju spadaju aplikanti iz BiH:

– Samostalni startapovi ili MSP (uključujući spin-off kompanije)
– Mali srednji subjekti (manje od 499 zaposlenih) koji su u potrebi za brzim širenjem aktivnosti do TRL 9. Srednji subjekti se mogu prijaviti samo za investicije.
– Fizičke ili pravne osobe koje žele osnovati MSP ili srednji subjekt.

Aplikanti iz trećih zemalja:

– Aplikanti iz trećih zemalja mogu preseliti svoje kompanije kako bi postali kvalifikovani. Ovo se mora obaviti prije podnošenja punog prijedloga (Korak 2).
– Aplikanti iz Ujedinjenog Kraljevstva mogu aplicirati samo za “grant only” šemu.

Paralelne aplikacije:

– Aplikanti mogu podnijeti samo jednu aplikaciju za EIC Akcelerator. Dodatne aplikacije se mogu podnositi nakon što se dobiju rezultati originalne aplikacije.

EIC pozdravlja aplikacije od inovatora iz svih zemalja članica EU i zemalja povezanih s programom Horizont Evropa. Posebno se pozdravljaju aplikacije od startapova i MSP-ova s ženama na poziciji izvršnog direktora (CEO).

Avatar

RTD

About Author

Slični članci

HORIZON EU

Dostupni snimci informativnog dana o pozivima u programu Horizont Evropa, Klaster 1 – Zdravlje

 • 20/11/2021
Dana 29. oktobra 2021.god. Evropska komisija je realizovala Informativni dan na temu Horizont Evropa Klaster 1 (Zdravstvo) u kojem je pojasnila niz
Edukacija HORIZON EU

Nivoi spremnosti tehnologije

 • 27/11/2021
TRL 0.Ideja  Nedokazan koncept, nikakvo ispitivanje nije izvršeno. TRL 1. Osnovna/Basic istraživanja Načela postavljena i ispitanja, ali nema nikakvog eksperimentalnog dokaza