HORIZON EU Pozivi za projekte

EIC ACCELERATOR (HORIZON EUROPE)

Evropsko vijeće za inovacije (EIC) podržava vrhunske inovatore, preduzetnike i male kompanije.

EIC Accelerator daje podršku  kompanijama  (uglavnom novoosnovana mala i srednja preduzeća) u svrhu povećanju inovacija s potencijalom za stvaranje novih tržišta.

Ovaj instrument pruža podršku preduzetnicima sa velikim potencijalom u razvoju visoko rizičnih, probojnih inovacija koje imaju uticaj na oblikovanje novih tržišta i generisanje radnih mjesta, rasta i prosperiteta u Evropi. 

Preduzetnicima je podrška omogućena kroz bespovratna sredstva u vidu grant-ova ali i kroz program s kombinovanim finansijama (bespovratna sredstva u kombinaciji s kapitalnim ulaganjima).

Finansiranje: grantovi do 2,5 miliona evra (70% finansiranja), investicije do 15 miliona evra

Linkovi:

Više informacija : Link

Otvoreni pozivi : Link