WBC-RRI.NET PROJEKAT

WBC-RRI.NET- RRI budući scenariji u RS

U članku se razmatraju dva buduća scenarija za Republiku Srpsku, s fokusom na budućnost teritorije u 2024. godini, nakon završetka RRI ‘anchor’ inicijative i WBC-RRI.NET.

Velika vizija za Republiku Srpsku

Dobrobit građana u zemlji uvelike zavisi od ekonomije i političke stabilnosti. Stabilna ekonomija i ekonomski napredak idu ruku pod ruku s istraživanjem i inovacijama. Stoga je potrebno unaprijediti istraživanje i inovacije, a to se može olakšati kroz RRI.

Naša velika vizija je da će do 2024. godine pejzaž istraživanja i inovacija u Republici Srpskoj prihvatiti RRI principe. Institucionalne prakse u RPO-ima / visokoškolskim ustanovama i RFO-ima su transformisane s posebnim naglaskom na jačanju etičkih procedura i praksi otvorenih nauka u istraživanju i inovacijama. To se postiže institucionalnim prihvatanjem RRI ključeva u RPO-ima i postavljanjem istih kao kriterija za financiranje aktivnosti RFO-a.

Pejzaž istraživanja i inovacija u Republici Srpskoj prihvaća inkluzivno obrazovanje iz oblasti nauke i uključuje rod kao presijecajuće pitanje. Naposljetku, ugradnja RRI ključeva u strateške dokumente u regiji, poput Strategije pametne specijalizacije Republike Srpske (S3), vrhunac je procesa transformacije u istraživanju i inovacijama koje regija nastoji ostvariti kroz relevantne akcije.

Ova velika vizija za 2024. godinu predstavlja ambiciozan plan za transformaciju istraživanja i inovacija u Republici Srpskoj, sa naglaskom na RRI principe, etičke postupke, otvorene naučne prakse i inkluzivno obrazovanje iz oblasti nauke.

Na osnovu identifikacije trendova i ocjene njihove relevantnosti i nesigurnosti, izdvojena su dva moguća scenarija. Ova dva scenarija dalje su razvijena u narative temeljena na sljedećim ključnim nesigurnostima i odgovarajućim ekstremima:

 

    1. Scenario 1 – Bez promjena na horizontu: Ovaj scenarij opisuje situaciju u kojoj postoji snažna volja za promjenama i daljnjim razvojem u području istraživanja i inovacija (R&I), ali istovremeno vlada politička nestabilnost. U takvom okruženju, napredak u R&I može biti ograničen političkim izazovima i nesigurnostima.

    1. Scenario 2 – Vrijeme za procvat istraživanja i inovacija: Ovaj scenarij pretpostavlja snažnu volju za promjenama i daljnjim razvojem u R&I, ali uz političku stabilnost. U ovom scenariju, politička stabilnost omogućava R&I sektoru da cvjeta i ostvari svoj puni potencijal.

Ovi scenariji pružaju različite perspektive budućnosti Republike Srpske u kontekstu istraživanja i inovacija. Kako bismo ostvarili viziju “Vrijeme za procvat istraživanja i inovacija!” (Scenario 2), ključno je raditi na jačanju političke stabilnosti i promociji RRI principa u R&I sektoru.

Dokument :  Working paper on future 2024 scenarios WBC-RRI.NET