WBC-RRI.NET PROJEKAT

WBC-RRI.NET RRI Scenario 1 – Bez promjena na horizontu

Na osnovu identifikacije trendova i ocjene njihove relevantnosti i nesigurnosti, izdvojena su dva moguća scenarija. Ova dva scenarija dalje su razvijena u narative temeljena na sljedećim ključnim nesigurnostima i odgovarajućim ekstremima:

Scenario 1 – Bez promjena na horizontu: Ovaj scenarij opisuje situaciju u kojoj postoji snažna volja za promjenama i daljnjim razvojem u području istraživanja i inovacija (R&I), ali istovremeno vlada politička nestabilnost. U takvom okruženju, napredak u R&I može biti ograničen političkim izazovima i nesigurnostima.

Scenario 2 – Vrijeme za procvat istraživanja i inovacija: Ovaj scenarij pretpostavlja snažnu volju za promjenama i daljnjim razvojem u R&I, ali uz političku stabilnost. U ovom scenariju, politička stabilnost omogućava R&I sektoru da cvjeta i ostvari svoj puni potencijal.

Politička nestabilnost u zemlji i regiji Republike Srpske proizvela je ekonomsku nesigurnost, jer postoji nedovoljno investicija u istraživanje i razvoj.

Također je rezultirala negativnim demografskim promjenama, s populacijom koja stari i povećanim odlaskom mladih generacija koje traže bolje karijerne i životne izglede u zemljama Evropske unije. Kulturni život značajno ovisi o demografskoj distribuciji stanovništva, a kulturne aktivnosti uglavnom cvjetaju tokom ljetnih i zimskih praznika kada mladi ljudi iz dijaspore posjećuju zemlju/region. Čak i ako postoji snažna volja za promjenama i razvojem, populacija koja ostaje iza sebe većinom je starija, pa su značajne akcije za promjene ograničene.

WBC-RRI.NET RRI

S obzirom na to da mlade generacije i mnogi ljudi s porodicama napuštaju zemlju zbog političkih i ekonomskih razloga, dolazi do neravnoteže na tržištu rada zbog nedostatka stručnih i kvalifikovanih radnika. Zbog povećane nesigurnosti i političke nestabilnosti koja dovodi do nestabilnog ekosistema za istraživanje i inovacije (R&I), bilježi se porast odliva mozgova (posebno visokokvalitetnih istraživača). Međutim, učesnici u R&I krajoliku Republike Srpske, posebno istraživači i uprava univerziteta, pokušavaju umanjiti negativne efekte odliva mozgova ulaganjem u održavanje veza i uspostavljajući mreže s visokokvalitetnim istraživačima iz dijaspore, prenoseći dodatna znanja koja su stekli u inostranstvu lokalnim institucijama i istraživačima.

MNRVOID, zajedno s učesnicima R&I u Republici Srpskoj, ulaže napore u uspostavljanje veza između istraživača iz dijaspore i lokalnih institucija i istraživača putem dodjele stipendija za projekte saradnje s dijasporom. Oni (a posebno UNIBL) mapiraju istraživače iz dijaspore koji su voljni sarađivati s lokalnim institucijama i istraživačima i polako razvijaju relevantnu bazu podataka.

Što se tiče politika koje su implementirane kako bi se poboljšao regionalni R&I sistem, uprkos nepovoljnoj političkoj klimi, vlada je usvojila politike pametne specijalizacije (S3) i politike razvoja nauke (Strategija MNRVOID-a), iako s nesigurnom realizacijom. Politike uključuju neke od ključeva RRI, poput otvorene nauke, pol i etiku u strategiji razvoja nauke, dok S3 koristi angažman javnosti, pol i obrazovanje o nauci kao važne aspekte u svom razvoju i realizaciji. Međutim, zbog političke nestabilnosti, čak i uz volju učesnika R&I i STI za promjenama, realizacija politika je i dalje na čekanju. Čini se da se ovaj teritorij kreće sporim tempom, i s takvom situacijom regija ne napreduje prema željenom evropskim integracijama.

Kao posljedica toga, građani na teritoriju osjećaju razočaranje zbog statusa quo, iako njihova snažna volja za promjenama i povjerenje u sposobnost vlade da donese razvoj opada.

Dokument :  Working paper on future 2024 scenarios WBC-RRI.NET

Avatar

RTD

About Author

Slični članci

Video WBC-RRI.NET PROJEKAT

Projekat WBC-RRI.NET- Republika Srpska, podcast #1

  • 10/03/2022
Horizont 2020 je finansijski instrument čiji  je opšti cilj da doprinose izgradnji društva i ekonomije bazirane na znanju i inovativnosti u
WBC-RRI.NET PROJEKAT

Održana radionica ko-kreacije o budućim scenarijima za odgovorna istraživanja i inovacije

  • 21/03/2022
Radionica ko-kreacije na temu „Budući scenariji – Republika Srpskaˮ, kao dio aktivnosti u okviru WBC-RRI.NET H2020 projekta, održana je 15. marta 2022.