Hrana Pozivi

Javni poziv start-up kompanijama u poljoprivredno-prehrambenom sektoru u Bosni i Hercegovini

 • 10/01/2023
 • 0 Comments

U okviru projekta EU4AGRI-Recovery i EU4BusinessRecovery koje finansiraju Evropska unija i Savezna Republika Njemačka, u ponedjeljak, 19. decembra 2022. godine, objavljen je Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava u svrhu podrške start-up kompanijama u poljoprivredno-prehrambenom sektoru u Bosni i Hercegovini.  Kroz ovaj Javni poziv, Evropska unija će omogućit razvoj preduzetničkih ideja, kroz sveobuhvatni paket tehničke […]

UNIBL VIDEO

Nauka i Etika – Šta mladi inovatori i inovatorke trebaju znati?

 • 13/11/2022
 • 0 Comments

Ovaj video je nastao kao dio podrške Horizon 2020 projekta WBC-RRI.NET, a u kojem Univerzitet u Banjoj Luci učestvuje kao jedan od partnera. Projekat je finansiran kroz program Evropske unije za istraživanja i inovacije Horizon 2020, ugovor o grantu broj 101006279. Izrada ovog videa omogućena je zahvaljujući sredstvima Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i […]

HOROZON EU Pozivi

Improving and upscaling primary prevention of cancer through implementation research (HORIZON-MISS-2022-CANCER-01-01)

 • 25/05/2022
 • 0 Comments

Rok za podnošenje:7.9.2022.godine (17h vrijeme u Briselu) Tip projekta: RIA (akcije inovativnosti i istraživanja) Iznos sredstava: 50 miliona EUR Potencijalni mehanizmi i sredstva za prevenciju nastanka raka identifikovani su za sve veći broj indikacija raka. Međutim, s postojanim porastom incidencije raka u svim starosnim grupama i dijelovima društva, odlučnu akciju na primarnoj prevenciji treba pojačati […]

Medicina Pozivi

Pozivi u okviru Inovativne zdravstvene inicijative

 • 25/05/2022
 • 0 Comments

Inovativna zdravstvena inicijativa je partnerstvo između Evropske unije i industrijskih udruženja koja predstavljaju sektore uključene u zdravstvenu zaštitu, odnosno COCIR (medicinsko snimanje, radioterapija, zdravstvene IKT i elektromedicinska industrija); EFPIA, uključujući Vaccines Europe (farmaceutska industrija i industrija vakcina); EuropaBio (biotehnološka industrija); i MedTech Europe (industrija medicinske tehnologije) i predstavlja logičan nastavak uspjesne Inicijative za inovativne lijekove […]

WBC-RRI.NET PROJEKAT

Održana radionica ko-kreacije o budućim scenarijima za odgovorna istraživanja i inovacije

 • 21/03/2022
 • 0 Comments

Radionica ko-kreacije na temu „Budući scenariji – Republika Srpskaˮ, kao dio aktivnosti u okviru WBC-RRI.NET H2020 projekta, održana je 15. marta 2022. godine na Univerzitetu u Banjoj Luci, koji je partner iz Republike Srpske na ovom projektu. Radionici su prisustvovali predstavnici iz Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo, Univerziteta u Banjoj Luci i Univerziteta […]

Edukacija H2020

Društveni izazovi

 • 08/02/2022
 • 0 Comments

Treći, ali svakako ne manje važan stub Horizonta 2020 jesu društveni izazovi. Naime, nakon analize efekata dosadašnjih okvirnih programa utvrđeno je da novi program mora staviti veći naglasak na konkretnu realizaciju naučnih dostignuća, a ne forsirati nauku radi nauke. Stoga je prioritet programa Horizont 2020 da realizuje što je to veći broj projekata kojima bi se riješili neki […]

Edukacija H2020

Ravnopravnost polova

 • 04/02/2022
 • 0 Comments

Pitanje ravnopravnosti polova se tiče i odnosi na sve dijelove programa Horizont 2020. Evropska komisija insistira na jednakopravnosti polova po pitanju balansa broja žena i muškaraca u istraživačkim timovima koji implementiraju projektne prijedloge, upravljačkim projektnim timovima, ali i po pitanju sadržaja istraživanja, odnosno ciljnih grupa koje treba da sadrže i ispitanike ženskog i muškog pola. Aplikanti treba da nastoje […]

Edukacija H2020

Komunikacija i promocija projekta

 • 04/02/2022
 • 0 Comments

Jedna od obaveza korisnika H2020 granta jeste promocija njihovog projekta i cjelokupnih projektnih rezultata, i to tako što će obezbijediti ciljanu informaciju mnogobrojnoj publici i javnosti (uključujući medije i opštu javnost).Aktivnosti komunikacije i projektne promocije moraju u startu biti dio projektnog prijedloga (bilo kao specifični radni paket ili kao dio aktivnosti, tj. task unutar radnog paketa (work package)). Ovakve aktivnosti će […]

Edukacija H2020

Upravljanje podacima (Data management)

 • 04/02/2022
 • 0 Comments

Horizont 2020 uključuje limitiranu i fleksibilnu pilot akciju o otvorenom pristupu istraživačkim podacima. Projekti koji učestvuju moraju razviti tzv. Data Management Plan (DMP), odnosno plan upravljana podacima, precizirajući koji podaci će biti otvorenog pristupa. Ove smjernice su namijenjene da pomognu aplikantima i korisnicima projekata u Horizontu 2020 u ispunjavanju obaveza po pitanju kvaliteta, dijeljenja i bezbjednosti istraživačkih podataka. Novi element u […]

Edukacija H2020

Procedura nakon podnošenja projektnog prijedloga

 • 20/12/2021
 • 0 Comments

Nakon podnošenja prijedloga projekta od strane aplikanta, Evropska komisija preuzima dalji proces i ima nekoliko zadataka koji vode prema eventualnoj dodjeli grant sredstava iz programa Horizont 2020. Prvi korak je provjera urednog podnošenja i prihvatljivosti projektne aplikacije. U ovoj fazi se provjeravaju tehnički aspekti ispravnosti podnešene aplikacije – da li su ispunjeni tehnički preduslovi za dalje ocjenjivanje elemenata projektnog […]