WBC-RRI.NET PROJEKAT

Održana radionica “Mjesto i uloga preduzetništva u Strategiji pametne specijalizacije Republike Srpske”

 • 23/11/2023
 • 0 Comments

Radionica pod nazivom “Mjesto i uloga preduzetništva u Strategiji pametne specijalizacije Republike Srpske”, održana 22. novembra 2023. godine u prostorijama Razvojne agencije grada Prijedora (PREDA), kao dio aktivnosti projekta WBC-RRI.NET za Ugradnju RRI-a u Zemlje Zapadnog Balkana, organizovana je u saradnji RTD HEALTH KLASTER-a i Univerziteta u Banjoj Luci, uz podršku Ministarstva za naučnotehnološki razvoj […]

WBC-RRI.NET PROJEKAT STEAM

Kako učiniti predavanja u STE(A)M disciplinama zanimljivijim i angažovanijim?

 • 19/05/2023
 • 0 Comments

U okviru događaja “Engaging Science with and for Youth” u Banja Luci, održana je radionica Mutual Learning and Open Dialogue koja je okupila studente i profesore iz zapadnobalkanskih zemalja kako bi se razgovaralo o RRI (Responsible Research and Innovation) i STE(A)M (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) perspektivama. Na osnovu ove radionice, donosimo nekoliko preporuka […]

WBC-RRI.NET PROJEKAT

WBC-RRI.NET- RRI budući scenariji u RS

 • 11/05/2023
 • 0 Comments

U članku se razmatraju dva buduća scenarija za Republiku Srpsku, s fokusom na budućnost teritorije u 2024. godini, nakon završetka RRI ‘anchor’ inicijative i WBC-RRI.NET. Velika vizija za Republiku Srpsku Dobrobit građana u zemlji uvelike zavisi od ekonomije i političke stabilnosti. Stabilna ekonomija i ekonomski napredak idu ruku pod ruku s istraživanjem i inovacijama. Stoga […]

WBC-RRI.NET PROJEKAT

U Ministarstvu za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo RS održana radionica u okviru H2020 projekta WBC-RRI.NET

 • 27/03/2023
 • 0 Comments

Radionicu su organizovali zajedno Univerzitet u Banja Luci i HRTD Klaster. Zajedno sa pomoćnikom ministra za naučni i tehnološki razvoj i šefom Odjeljenja za istraživanje i razvoj i međunarodnu saradnju razgovarali smo o mogućnostima ugradnje principa odgovornog istraživanja i inovacija u šeme grantova za istraživanje, kao i u sistem podrške R&I. Kao rezultat radionice naglašeno […]

WBC-RRI.NET PROJEKAT

WBC-RRI.NET RADIONICA S PREDSTAVNICIMA MPIP

 • 10/02/2023
 • 0 Comments

U uvodnom dijelu radionice Dalibor Drljača je predstavio projekat i njegove ciljeve, kao i detalje inicijative otovrenog istraživanja i inovacija (RRI – Responsible Research and Innovation). Projekat je finansiran sredstvima EU programa Horizont 2020 i danas se nalazi u drugoj polovini implementacije. Projekat ima za cilj da na prostorima Zapadnog Balkana ugradi odgovorno istraživanje i […]

Video

Podrška poljoprivredno-prehrambenim zajednicama i mrežama u jugoistočnoj Europi

 • 10/02/2023
 • 0 Comments

Projekat “Podrška poljoprivredno-prehrambenim zajednicama i mrežama u jugoistočnoj Europi kroz razvoj usluga digitalnog praćenja i kvalitete hrane korištenjem #blockchain tehnologije – DFTB” se realizuje u okviru poziva “SERVICE mreže zajednice SmartAgriHubs” projekta Smart Agri Hubs koji je dobio sredstva iz programa za istraživanje i inovacije Horizon 2020 Europske unije. Partneri na projektu su Green Digital […]

UNIBL VIDEO

Otvoreni pristup nauci – Šta mladi inovatori/ke trebaju znati o otvorenom pristupu?

 • 24/11/2022
 • 0 Comments

Ovaj video je nastao kao dio podrške Horizon 2020 projekta WBC-RRI.NET, a u kojem Univerzitet u Banjoj Luci učestvuje kao jedan od partnera. Projekat je finansiran kroz program Evropske unije za istraživanja i inovacije Horizon 2020, ugovor o grantu broj 101006279. Izrada ovog videa omogućena je zahvaljujući sredstvima Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i […]

UNIBL VIDEO

Nauka i Etika – Šta mladi inovatori i inovatorke trebaju znati?

 • 13/11/2022
 • 0 Comments

Ovaj video je nastao kao dio podrške Horizon 2020 projekta WBC-RRI.NET, a u kojem Univerzitet u Banjoj Luci učestvuje kao jedan od partnera. Projekat je finansiran kroz program Evropske unije za istraživanja i inovacije Horizon 2020, ugovor o grantu broj 101006279. Izrada ovog videa omogućena je zahvaljujući sredstvima Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i […]

tehnologija medicina UNIBL VIDEO

Nauka i Rod – Šta mladi inovatori i inovatorke trebaju znati o rodnim aspektima istraživanja?

 • 13/11/2022
 • 0 Comments

Ovaj video je nastao kao dio podrške Horizon 2020 projekta WBC-RRI.NET, a u kojem Univerzitet u Banjoj Luci učestvuje kao jedan od partnera. Projekat je finansiran kroz program Evropske unije za istraživanja i inovacije Horizon 2020, ugovor o grantu broj 101006279. Izrada ovog videa omogućena je zahvaljujući sredstvima Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i […]

UNIBL VIDEO

Upravljanje i rukovođenje – Šta mladi inovatori/ke trebaju znati o otvorenom rukovođenju?

 • 13/11/2022
 • 0 Comments

Ovaj video je nastao kao dio podrške Horizon 2020 projekta WBC-RRI.NET, a u kojem Univerzitet u Banjoj Luci učestvuje kao jedan od partnera. Projekat je finansiran kroz program Evropske unije za istraživanja i inovacije Horizon 2020, ugovor o grantu broj 101006279. Izrada ovog videa omogućena je zahvaljujući sredstvima Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i […]