Video

Podrška poljoprivredno-prehrambenim zajednicama i mrežama u jugoistočnoj Europi

Projekat “Podrška poljoprivredno-prehrambenim zajednicama i mrežama u jugoistočnoj Europi kroz razvoj usluga digitalnog praćenja i kvalitete hrane korištenjem #blockchain tehnologije – DFTB” se realizuje u okviru poziva “SERVICE mreže zajednice SmartAgriHubs” projekta Smart Agri Hubs koji je dobio sredstva iz programa za istraživanje i inovacije Horizon 2020 Europske unije.

Partneri na projektu su Green Digital Innovation Hub (Green eDIH) iz Rumunije, Hadas Bar iz Izraela, Smart Village Knežica iz Bosne i Hercegovine te TERA Tehnopolis doo Centar kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj i Cuspis Group iz Hrvatske.