WBC-RRI.NET PROJEKAT

Održana radionica “Mjesto i uloga preduzetništva u Strategiji pametne specijalizacije Republike Srpske”

Radionica pod nazivom “Mjesto i uloga preduzetništva u Strategiji pametne specijalizacije Republike Srpske”, održana 22. novembra 2023. godine u prostorijama Razvojne agencije grada Prijedora (PREDA), kao dio aktivnosti projekta WBC-RRI.NET za Ugradnju RRI-a u Zemlje Zapadnog Balkana, organizovana je u saradnji RTD HEALTH KLASTER-a i Univerziteta u Banjoj Luci, uz podršku Ministarstva za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske.

Ciljevi radionice:

 • Informisati privredne subjekte o projektu WBC-RRI.net i ciljevima projekta.
 • Informisati privredne subjekte o Strategiji pametne specijalizacije (S3).
 • Diskutovati o mjestu i ulozi privrede u S3 Republike Srpske.

DNEVNI RED:

 • 9:30 – 10:00: Registracija učesnika
 • 10:00 – 10:20: Ciljevi projekta WBC.RRI.net
 • Dalibor Drljača, RTD-HEALTH Klaster
 • 10:20 – 10:40: Strategija pametnog razvoja u Republici Srpskoj
 • Nikola Dragović, savjetnik ministra za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
 • 10:40 – 11:30: Diskusija: Mjesto i uloga privrede u Strategiji pametnog razvoja
 • Moderator: Dalibor Drljača, RTD-HEALTH Klaster
 • 11:30: Završna riječ
 • Nikola Dragović, savjetnik ministra za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo

U uvodnom dijelu, Dalibor Drljača predstavio je glavne aktivnosti projekta WBC-RRI.NET, naglašavajući važnost uključivanja principa RRI-a u Strategiju pametne specijalizacije. Nakon toga, Nikola Dragović, savjetnik ministra za Naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i Informaciono društvo Republike Srpske, predstavio je faze i značaj pristupa odozdo prema gore u razvoju Strategije Pametne Specijalizacije u Republici Srpskoj. Ova prezentacija inicirala je diskusiju među prisutnim učesnicima.

Na kraju, u okviru završne riječ , Nikola Dragović sumirao ključne tačke diskusije i istakao značaj daljnjeg angažmana privrede u razvoju Strategije pametne specijalizacije Republike Srpske.