WBC-RRI.NET PROJEKAT

WBC-RRI.NET RADIONICA S PREDSTAVNICIMA MPIP

U uvodnom dijelu radionice Dalibor Drljača je predstavio projekat i njegove ciljeve, kao i detalje inicijative otovrenog istraživanja i inovacija (RRI – Responsible Research and Innovation).

Projekat je finansiran sredstvima EU programa Horizont 2020 i danas se nalazi u drugoj polovini implementacije. Projekat ima za cilj da na prostorima Zapadnog Balkana ugradi odgovorno istraživanje i inovacije i da unaprijedi samoodržive sisteme istraživanja i inovativnosti. U projektu, kao partneri, učestvuju Univerzitet u Banjoj Luci i RTD Klaster u oblasti medicine i zdravstvenih nauka.

Ugrađivanje inicijative odgovornog istraživanja i inovativnosti nije moguće bez saradnje svih aktera u sistemu istraživanja i inovacija. Projektom su već načinjeni koraci na jačanju principa odgovorne nauke i istraživanja u akademskoj zajednici, posebno s aspekta primjene rodne ravnopravnosti, etike i tzv. STE(A)M obrazovanja. Potrebno je proširiti obuhvat primjene RRI i na ne akademsku zajednicu, prvenstveno industrijski sektor.

Principi RRI

Inicijativom definisano 6 glavnih oblasti:

  • Etika – istraživački integritet i etička prihvatljivost rezultata istraživanja i etička prihvatljivost inovacija.
  • Rodna ravnopravnost – u istraživanjima i inovacijama, sistemu odlučivanja i zapošljavanja.
  • Otvoreni pristup – za rezultate javno finansiranih istraživanja i inovacija.
  • Upravljanje – strukturne promjene kojima se omogućava primjena RRI principa u sistem istraživanja i inovacija.
  • Javni angažman / uključenost javnosti – prema otvorenijem i inkluzivnijem sistemu istraživanja i inovacija.
  • Naučno (STE(A)M) obrazovanje – kojim se nastoje osigurati kompetencije za potrebe društva odgovornih građana (saradnja s privredom jedan od aspekata po pitanju izvođenja prakse).

Tema ove radionice s predstavnicama Ministarstva privrede i preduzetništva Republike Srpske jeste mogućnost uvođenja principa odgovornog istraživanja i inovativnosti kao kriterijuma za dodjelu grant i drugih sredstava Ministarstva.