Edukacija H2020

Etička recenzija (etički pregled i ocjenjivanje)

Evropska komisija ne finansira nijedan projektni prijedlog koji u svom sadržaju narušava osnovne etičke principe.
Šema etičkog ocjenivanja Evropske komisije u programu Horizont 2020 uključuje:

  • etičko samo-ocjenjivanje (u projektnom prijedlogu),
  • etičku recenziju,
  • etičke provjere i audit, odnosno reviziju projekta (tokom trajanja projekta i 2 godinenakon okončanja projekta, ako je to potrebno).

Etička recenzija projekta počinje još u fazi naučnog ocjenjivanja projekta, ili odmah nakon nje. U svakom slučaju, ugovor ne može biti potpisan dok se ne obavi etička recenzija projekta i dok se ispune traženi uslovi.
Projektni prijedlozi u programu Horizont 2020 se i evaluiraju kako bi se provjerilo da li tangiraju određena etička pitanja i, ako je to slučaj, da li su ta etička pitanja adekvatno tretirana i razmatrana.

Etička recenzija projekta je nezavisna procjena. Mišljenja izdata od strane lokalnih ili nacionalnih etičkih tijela, kao dio projektnog prijedloga, će biti uzeta u obzir, ali ni u kom slučaju neće prejudicirati krajnji rezultat etičke recenzije projekta.

Etička recenzija projektnog prijedloga se fokusira na pitanja kao što su:

  • ljudska prava i zaštita ljudskih bića
  • zaštita i dobrobit životinja
  • zaštita podataka i privatnost
  • zaštita životne sredine
  • zlonamjerna upotreba istraživačkih rezultata
  • usklađenost sa međunarodnim, EU i nacionalnim pravom.

Pored toga, etička recenzija obuhvata pitanja kao što su istraživački integritet, uključujući fabrikaciju, falsifikovanje i plagijatorstvo u predlaganju, realizaciji ili recenziji naučnih istraživanja kao i objavljivanju istraživačkih rezultata.

Etička recenzija se sprovodi u 2 faze:

Faza 1 – Etički skrining (etički pregled)

Tokom etičkog pregleda ili etičkog skrininga, projektni prijedlozi koji ne tretiraju i obuhvataju konkretna etička pitanja se pre-skriniraju kako bi se uočila potencijalna pitanja etičke prirode. U slučaju da se pojave takva pitanja, projektni prijedlozi prolaze punu etičku provjeru kako bi se analiziralo da li aplikatni uzimaju u obzir ove potencijalne probleme.

Faza 2 – Etičko ocjenjivanje (ako je potrebno)

Ako prethodna provjera otkrije bilo koje ozbiljno ili kompleksno pitanje koje zahtijeva detaljnu i dubinsku analizu, biće predmet etičkog ocjenjivanja. Etički eksperti su uključeni u obe faze, i u provjeru i ocjenjivanje.

Više informacija u vodiču