Edukacija H2020

Proces evaluacije i dostavljanja rezultata

Nakon sprovođenja osnovnih provjera tehničke urednosti projektnog prijedloga i njegove prihvatljivosti (admissibility and eligibility criteria), slijedi proces ocjenjivanja, odnosno evaluacije projektnog prijedloga o strane tri nezavisna ocjenjivača (evaluatora). Tokom procesa ocjenjivanja, projektni prijedlozi se boduju za sljedeće kriterijume (Standard Evaluation Criteria):

1. Izvrsnost (Excellence)
2. Uticaj (
Impact)
3. Kvalitet i efikasnost implementacije (
Quality and Efficiency of Implementation).

Nakon ocjenjivanja od strane nezavisnih ocjenjivača, slijedi proces panel-pregleda u kojem se provjerava da li su kriterijumi evaluacije dosljedno primjenjivani u svim projektnim prijedlozima za konkretni H2020 poziv.
Po okončanju procesa evaluacije, koordinator i kontakt osobe projektnih učesnika se e-mailom obavještavaju o rezultatima evaluacije putem tzv. Evaluation Results Letter (Pisano obavještenje o rezultatima ocjenjivanja)koje im je dostupno na njihovom ECAS nalogu Participant Portal-a, u sekciji My Area.

(Cjelokupan proces evaluacije H2020 projektnih prijedloga i dostavljanja rezultata detaljno je opisan u poglavlju 5. prvog dijela Vodiča).