HORIZON EU

REA – Kako izbjeći česte greške pri apliciranju za fondove Horizon Europe

  • 17/04/2024
  • 0 Comments

European Research Executive Agency (REA) je agencija Evropske unije zadužena za podršku istraživanju i inovacijama te implementaciju i upravljanje evropskim fondovima u tim područjima. U svrhu pomoći potencijalnim aplikantima, REA je objavila članak s korisnim savjetima kako izbjeći česte greške pri apliciranju za fondove Horizon Europe. Ovi savjeti su ključni za pripremu uspješnih projektnih prijedloga i maksimiziranje […]

Skrining raka Medicina

Omogućavanje pristupa evropskim podacima o skriningu raka svima

  • 16/10/2023
  • 0 Comments

Unapređenje prikupljanja podataka o skriningu raka radi ažuriranja Evropskog informacionog sistema za rak i poboljšanja kvaliteta i obuhvata programa skrininga u Evropi Projekat CanScreen-ECIS ima za cilj razviti i testirati novi sistem za upravljanje podacima o skriningu raka kako bi se integrisao u postojeći Evropski informacioni sistem za rak (ECIS). Projekat predstavlja saradnju sa evropskim […]