Upoznajte podbjednike Dobre prakse u odgovornom istraživanju i inovacijama na Zapadnom Balkanu

WBC-RRI.NET s ponosom objavljuje da smo ocijenili skup dobrih praksi i odabrali “Najbolje prakse”. Konkurencija je bila teška, a visokokvalitetne aplikacije su pokazale posvećenost da ostvare pozitivan uticaj u svojoj zajednici. Zahvalni smo na njihovom doprinosu! Zapadni Balkan je napravio značajan napredak u odgovornom istraživanju i inovacijama (RRI). Kako bi prikazali ove uspjehe i inspirisali […]

WBC-RRI.NET RADIONICA S PREDSTAVNICIMA MPIP

U uvodnom dijelu radionice Dalibor Drljača je predstavio projekat i njegove ciljeve, kao i detalje inicijative otovrenog istraživanja i inovacija (RRI – Responsible Research and Innovation). Projekat je finansiran sredstvima EU programa Horizont 2020 i danas se nalazi u drugoj polovini implementacije. Projekat ima za cilj da na prostorima Zapadnog Balkana ugradi odgovorno istraživanje i […]

Učenici srednjih škola iz Republike Srpske, inovirajte za bolji život!

Centar za razvoj i podršku istraživanju Univerziteta u Banjoj Luci i Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) pozivaju učenike i učenice svih srednjih škola iz Republike Srpske da se okušaju u izazovu za najbolja idejna rješenja na sljedeće teme: „Upravljanje otpadom – rješenje za naš grad/opštinu“ Koja je vaša prva asocijacija na riječ “otpad”? Deponija, ponovno […]

Preporuke za olakšavanje implementacije Otvorene nauke u zemljama Zapadnog Balkana

Preuzmi dokument Na osnovu preporuka Uneska o otvorenoj nauci (UNESCO recommendations on open science), politike otvorene nauke EU (the EU's open science policy), Izvještaja o postojećoj praksi otvorene nauke u zemljama Zapadnog Balkana (Report on the existing open science practice in the Western Balkan countries) i razmijenjenih iskustava na okruglom stolu održanom na Danima otvorene […]

Otvoreni pristup nauci – Šta mladi inovatori/ke trebaju znati o otvorenom pristupu?

Ovaj video je nastao kao dio podrške Horizon 2020 projekta WBC-RRI.NET, a u kojem Univerzitet u Banjoj Luci učestvuje kao jedan od partnera. Projekat je finansiran kroz program Evropske unije za istraživanja i inovacije Horizon 2020, ugovor o grantu broj 101006279. Izrada ovog videa omogućena je zahvaljujući sredstvima Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i […]

Nauka i Etika – Šta mladi inovatori i inovatorke trebaju znati?

Ovaj video je nastao kao dio podrške Horizon 2020 projekta WBC-RRI.NET, a u kojem Univerzitet u Banjoj Luci učestvuje kao jedan od partnera. Projekat je finansiran kroz program Evropske unije za istraživanja i inovacije Horizon 2020, ugovor o grantu broj 101006279. Izrada ovog videa omogućena je zahvaljujući sredstvima Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i […]

Nauka i Rod – Šta mladi inovatori i inovatorke trebaju znati o rodnim aspektima istraživanja?

Ovaj video je nastao kao dio podrške Horizon 2020 projekta WBC-RRI.NET, a u kojem Univerzitet u Banjoj Luci učestvuje kao jedan od partnera. Projekat je finansiran kroz program Evropske unije za istraživanja i inovacije Horizon 2020, ugovor o grantu broj 101006279. Izrada ovog videa omogućena je zahvaljujući sredstvima Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i […]

Upravljanje i rukovođenje – Šta mladi inovatori/ke trebaju znati o otvorenom rukovođenju?

Ovaj video je nastao kao dio podrške Horizon 2020 projekta WBC-RRI.NET, a u kojem Univerzitet u Banjoj Luci učestvuje kao jedan od partnera. Projekat je finansiran kroz program Evropske unije za istraživanja i inovacije Horizon 2020, ugovor o grantu broj 101006279. Izrada ovog videa omogućena je zahvaljujući sredstvima Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i […]

Naučno obrazovanje – Šta mladi inovatori/ke trebaju znati o naučnom obrazovanju?

Ovaj video je nastao kao dio podrške Horizon 2020 projekta WBC-RRI.NET, a u kojem Univerzitet u Banjoj Luci učestvuje kao jedan od partnera. Projekat je finansiran kroz program Evropske unije za istraživanja i inovacije Horizon 2020, ugovor o grantu broj 101006279. Izrada ovog videa omogućena je zahvaljujući sredstvima Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i […]

Održan događaj ,,Otvorena nauka i otvoreni pristupˮ

Događaj „Otvorena nauka i otvoreni pristupˮ, održan 22. 09. 2022. godine u amfiteatru Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci, okupio je 55 učesnika. Događaj u organizaciji Univerziteta u Banjoj Luci okupio je učesnike sa Zapadnog Balkana, ali i iz Evrope – njih 33 bili su fizički prisutni, a 22 onlajn. Inače, događaj je organizovan […]

  • 1
  • 2