Održane radionice o pisanju evropskih projekata

Radionice „Kreiranje prijedloga projekata koje finansira Evropska komisijaˮ održane su na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci. U radionicama održanim 27. i 28. februara 2023. godine učestvovali su zaposleni nastavnici i saradnici sa šest članica Univerziteta u Banjoj Luci, ali i zainteresovani članovi udruženja građana iz Banje Luke. Obuku je vodio doc. dr Dalibor Drljača, […]

Poziv za prijavu na naprednu radionicu o pisanju EU projekata

Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci objavio je poziv za prijavu na radionicu „Kreiranje prijedloga projekata za programe koje finansira Evropska komisijaˮ. Riječ je dvodnevnoj naprednoj radionici namijenjenoj svim zaposlenima na Univerzitetu, o pisanju prijedloga projekata i prikupljanju sredstava za naučno-istraživački rad. Radionica će biti održana 20. i 21. februara 2023. godine u prostorijama Filozofskog […]

 JAVNI POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA NEFORMALNIH OBUKA/PROGRAMA OSPOSOBLJAVANJA

Mjere podrške efikasnijem funkcionisanju tržišta rada se kontinuirano provode uz korištenje namjenskih sredstava Budžeta Grada Prijedor i ostalih dostupnih izvora finansiranja. Kroz organizaciju formalnih i neformalnih programa osposobljavanja za nezaposlena i nezaposlena lica, te ostale socijalne kategorije (žene, mladi, učenici, studenti, ranjive grupe) jačaju se kompetencije radne snage u skladu sa zahtjevima lokalnih poslovnih subjekata.  […]

Otvoreni pristup nauci – Šta mladi inovatori/ke trebaju znati o otvorenom pristupu?

Ovaj video je nastao kao dio podrške Horizon 2020 projekta WBC-RRI.NET, a u kojem Univerzitet u Banjoj Luci učestvuje kao jedan od partnera. Projekat je finansiran kroz program Evropske unije za istraživanja i inovacije Horizon 2020, ugovor o grantu broj 101006279. Izrada ovog videa omogućena je zahvaljujući sredstvima Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i […]

Naučno obrazovanje – Šta mladi inovatori/ke trebaju znati o naučnom obrazovanju?

Ovaj video je nastao kao dio podrške Horizon 2020 projekta WBC-RRI.NET, a u kojem Univerzitet u Banjoj Luci učestvuje kao jedan od partnera. Projekat je finansiran kroz program Evropske unije za istraživanja i inovacije Horizon 2020, ugovor o grantu broj 101006279. Izrada ovog videa omogućena je zahvaljujući sredstvima Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i […]

Ravnopravnost polova

Pitanje ravnopravnosti polova se tiče i odnosi na sve dijelove programa Horizont 2020. Evropska komisija insistira na jednakopravnosti polova po pitanju balansa broja žena i muškaraca u istraživačkim timovima koji implementiraju projektne prijedloge, upravljačkim projektnim timovima, ali i po pitanju sadržaja istraživanja, odnosno ciljnih grupa koje treba da sadrže i ispitanike ženskog i muškog pola. Aplikanti treba da nastoje […]

Komunikacija i promocija projekta

Jedna od obaveza korisnika H2020 granta jeste promocija njihovog projekta i cjelokupnih projektnih rezultata, i to tako što će obezbijediti ciljanu informaciju mnogobrojnoj publici i javnosti (uključujući medije i opštu javnost).Aktivnosti komunikacije i projektne promocije moraju u startu biti dio projektnog prijedloga (bilo kao specifični radni paket ili kao dio aktivnosti, tj. task unutar radnog paketa (work package)). Ovakve aktivnosti će […]

Upravljanje podacima (Data management)

Horizont 2020 uključuje limitiranu i fleksibilnu pilot akciju o otvorenom pristupu istraživačkim podacima. Projekti koji učestvuju moraju razviti tzv. Data Management Plan (DMP), odnosno plan upravljana podacima, precizirajući koji podaci će biti otvorenog pristupa. Ove smjernice su namijenjene da pomognu aplikantima i korisnicima projekata u Horizontu 2020 u ispunjavanju obaveza po pitanju kvaliteta, dijeljenja i bezbjednosti istraživačkih podataka. Novi element u […]

Istraživačke infrastrukture: EBRAINS

EBRAINS je nova digitalna istraživačka infrastruktura (RI), kreirana evropskim projektom naziva ‘Human Brain Project‘ (HBP), a koja prikuplja širok spektar podataka i alata za istraživanje u vezi s mozgom. HBP aktivnosti se oslanjaju na najsavremeniju neuronauku, velike podatke, robotiku i srodne tehnologije kako bi najnovija naučna otkrića preveli u inovacije u medicini i industriji, a […]

Etička recenzija (etički pregled i ocjenjivanje)

Evropska komisija ne finansira nijedan projektni prijedlog koji u svom sadržaju narušava osnovne etičke principe.Šema etičkog ocjenivanja Evropske komisije u programu Horizont 2020 uključuje: Etička recenzija projekta počinje još u fazi naučnog ocjenjivanja projekta, ili odmah nakon nje. U svakom slučaju, ugovor ne može biti potpisan dok se ne obavi etička recenzija projekta i dok se ispune traženi uslovi.Projektni […]