Foto ilustracija-Najava događaja Najave događaja

Kako Startapi mogu sarađivati s Poslovnim Anđelima

 • 01/11/2023
 • 0 Comments

EC Horizon Results Platform (HRP) i njihov partner, Evropska mreža poslovnih anđela (European Business Angels Network – EBAN), donose vam posebnu sesiju posvećenu poslovnim anđelima.   Na ovom webinaru ćete saznati više o tome šta poslovni anđeli donose na stol, koje vrste kompanija privlače investitore, kada je pravo vrijeme za privlačenje investicija od strane anđela, […]

Foto ilustracija :INTERREG DANUBE - Razvoj i podrška projektima iz programa - opšti vodič za projekte INTERREG DANUBE

INTERREG DANUBE – Razvoj i podrška projektima iz programa – opšti vodič za projekte

 • 23/10/2023
 • 0 Comments

Prema vodiču “HOW TO DEVELOP TRANSNATIONAL PROJECT” INTERREG programa Dunav u sekciji razvoj i podrška projektima iz programa – opšti vodič za projekte u slobodnom ne službenom prevodu naznačava da: Razvoj transnacionalnih projekata je složen i zahtjevan proces koji počinje od potrebe za promjenom u određenom sektoru. Ova prepoznata potreba/izazov treba da bude adresirana putem […]

HORIZON EU

Kako procjeniti prijedloge paušalnog iznosa, Video

 • 01/08/2023
 • 0 Comments

Komisija je upravo objavila dva kratka videa kako bi objasnila kako paušalni iznosi funkcionišu u Horizontu Evrope. Video snimci su kreirani da upoznaju stručnjake koji ocjenjuju prijedloge paušalnog iznosa, ali su korisni i za podnosioce zahtjeva koji pripremaju prijedlog paušalnog iznosa. Prvi video daje pregled i opisuje šta se mijenja s paušalnim iznosima. Drugi video objašnjava detaljnu […]

Edukacija

Održane radionice o pisanju evropskih projekata

 • 01/03/2023
 • 0 Comments

Radionice „Kreiranje prijedloga projekata koje finansira Evropska komisijaˮ održane su na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci. U radionicama održanim 27. i 28. februara 2023. godine učestvovali su zaposleni nastavnici i saradnici sa šest članica Univerziteta u Banjoj Luci, ali i zainteresovani članovi udruženja građana iz Banje Luke. Obuku je vodio doc. dr Dalibor Drljača, […]

Edukacija

Poziv za prijavu na naprednu radionicu o pisanju EU projekata

 • 13/02/2023
 • 0 Comments

Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci objavio je poziv za prijavu na radionicu „Kreiranje prijedloga projekata za programe koje finansira Evropska komisijaˮ. Riječ je dvodnevnoj naprednoj radionici namijenjenoj svim zaposlenima na Univerzitetu, o pisanju prijedloga projekata i prikupljanju sredstava za naučno-istraživački rad. Radionica će biti održana 20. i 21. februara 2023. godine u prostorijama Filozofskog […]

Edukacija Pozivi za projekte

 JAVNI POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA NEFORMALNIH OBUKA/PROGRAMA OSPOSOBLJAVANJA

 • 02/02/2023
 • 0 Comments

Mjere podrške efikasnijem funkcionisanju tržišta rada se kontinuirano provode uz korištenje namjenskih sredstava Budžeta Grada Prijedor i ostalih dostupnih izvora finansiranja. Kroz organizaciju formalnih i neformalnih programa osposobljavanja za nezaposlena i nezaposlena lica, te ostale socijalne kategorije (žene, mladi, učenici, studenti, ranjive grupe) jačaju se kompetencije radne snage u skladu sa zahtjevima lokalnih poslovnih subjekata.  […]

UNIBL VIDEO

Otvoreni pristup nauci – Šta mladi inovatori/ke trebaju znati o otvorenom pristupu?

 • 24/11/2022
 • 0 Comments

Ovaj video je nastao kao dio podrške Horizon 2020 projekta WBC-RRI.NET, a u kojem Univerzitet u Banjoj Luci učestvuje kao jedan od partnera. Projekat je finansiran kroz program Evropske unije za istraživanja i inovacije Horizon 2020, ugovor o grantu broj 101006279. Izrada ovog videa omogućena je zahvaljujući sredstvima Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i […]

UNIBL VIDEO

Naučno obrazovanje – Šta mladi inovatori/ke trebaju znati o naučnom obrazovanju?

 • 13/11/2022
 • 0 Comments

Ovaj video je nastao kao dio podrške Horizon 2020 projekta WBC-RRI.NET, a u kojem Univerzitet u Banjoj Luci učestvuje kao jedan od partnera. Projekat je finansiran kroz program Evropske unije za istraživanja i inovacije Horizon 2020, ugovor o grantu broj 101006279. Izrada ovog videa omogućena je zahvaljujući sredstvima Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i […]

Edukacija H2020

Ravnopravnost polova

 • 04/02/2022
 • 0 Comments

Pitanje ravnopravnosti polova se tiče i odnosi na sve dijelove programa Horizont 2020. Evropska komisija insistira na jednakopravnosti polova po pitanju balansa broja žena i muškaraca u istraživačkim timovima koji implementiraju projektne prijedloge, upravljačkim projektnim timovima, ali i po pitanju sadržaja istraživanja, odnosno ciljnih grupa koje treba da sadrže i ispitanike ženskog i muškog pola. Aplikanti treba da nastoje […]

Pozivi za projekte Edukacija H2020

Komunikacija i promocija projekta

 • 04/02/2022
 • 0 Comments

Jedna od obaveza korisnika H2020 granta jeste promocija njihovog projekta i cjelokupnih projektnih rezultata, i to tako što će obezbijediti ciljanu informaciju mnogobrojnoj publici i javnosti (uključujući medije i opštu javnost).Aktivnosti komunikacije i projektne promocije moraju u startu biti dio projektnog prijedloga (bilo kao specifični radni paket ili kao dio aktivnosti, tj. task unutar radnog paketa (work package)). Ovakve aktivnosti će […]