EU Tech HORIZON EU

4-Deep Brain Reconstruction (4-DBR): Inovativni Evropski projekat za obnovu mozga u liječenju neurodegenerativnih poremećaja

 • 04/10/2023
 • 0 Comments

Regenerativna medicina pruža priliku za liječenje pacijenata s neurodegenerativnim poremećajima putem presađivanja zdravog tkiva u oštećene dijelove mozga. Međutim, složenost ljudskog mozga predstavlja veliki izazov za napredak u ovoj oblasti. U ovom kontekstu, Konzorcijum 4-Deep Brain Reconstruction (4-DBR), koji koordinira Institut za biomedicinska istraživanja August Pi i Sunyer (IDIBAPS), ima za cilj postići značajan napredak […]

EU Tech

3D Printanje ultra-kvalitetnih tkiva u svemiru za rešenja i usporavanje procesa starenja na Zemlji

 • 04/10/2023
 • 0 Comments

Bioprintanje u Svemiru predstavlja jedan od novih i obećavajućih istraživačkih pravaca u brzo rastućem polju biofabriciranja. Postoji nekoliko prednosti bioprintanja u Svemiru. Prvo, u uslovima mikrogravitacije moguće je bioprintati strukture koristeći više fluidnih kanala i, stoga, više biokompatibilnih bio-tinte. Drugo, uslovi mikrogravitacije omogućavaju 3D bioprintanje tkiva i organa složenijih geometrija s prazninama, šupljinama i tunelima. […]

HORIZON EU

Informativni dan Horizont Evropa – Klaster 1 Zdravlje

 • 19/05/2023
 • 0 Comments

Evropska zdravstvena i digitalna izvršna agencija (HaDEA) organizuje informativni dan kako bi potencijalne podnosioce prijava informisala o temama obuhvaćenim Programom rada za Klaster 1 „Zdravlje“ za 2024. godinu i predstavila otvorene pozive. Informativni dan će biti održan 1.juna 2023.godine (četvrtak) sa početkom u 9:00 časova. Registracija za događaj se može obaviti putem linka a učesnicima će u […]

HORIZON EU Pozivi za projekte

EIC TRANSITION (HORIZON EUROPE)

 • 01/03/2023
 • 0 Comments

EIC Transition finansira inovacijske aktivnosti koj nadilaze eksperimentalni dokaz principa u laboratoriji kako bi podržali:  Cilj EIC Transition projekata je sazrijevanje prijavljene tehnologije i poslovne ideje, čime se povećava njena tehnološka i komercijalna spremnost za tržište. Očekivani rezultati ovakvih projekata su inovacije spremne za ulaganje i poslovni plan.  Finansiranje: grantovi do 2,5 miliona eura Ciljna […]

HORIZON EU Pozivi za projekte

EIC ACCELERATOR (HORIZON EUROPE)

 • 01/03/2023
 • 0 Comments

Evropsko vijeće za inovacije (EIC) podržava vrhunske inovatore, preduzetnike i male kompanije. EIC Accelerator daje podršku  kompanijama  (uglavnom novoosnovana mala i srednja preduzeća) u svrhu povećanju inovacija s potencijalom za stvaranje novih tržišta. Ovaj instrument pruža podršku preduzetnicima sa velikim potencijalom u razvoju visoko rizičnih, probojnih inovacija koje imaju uticaj na oblikovanje novih tržišta i […]

Edukacija

Održane radionice o pisanju evropskih projekata

 • 01/03/2023
 • 0 Comments

Radionice „Kreiranje prijedloga projekata koje finansira Evropska komisijaˮ održane su na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci. U radionicama održanim 27. i 28. februara 2023. godine učestvovali su zaposleni nastavnici i saradnici sa šest članica Univerziteta u Banjoj Luci, ali i zainteresovani članovi udruženja građana iz Banje Luke. Obuku je vodio doc. dr Dalibor Drljača, […]

Edukacija

Poziv za prijavu na naprednu radionicu o pisanju EU projekata

 • 13/02/2023
 • 0 Comments

Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci objavio je poziv za prijavu na radionicu „Kreiranje prijedloga projekata za programe koje finansira Evropska komisijaˮ. Riječ je dvodnevnoj naprednoj radionici namijenjenoj svim zaposlenima na Univerzitetu, o pisanju prijedloga projekata i prikupljanju sredstava za naučno-istraživački rad. Radionica će biti održana 20. i 21. februara 2023. godine u prostorijama Filozofskog […]

HORIZON EU Projekti

Izgradnja „zelenih“ i klimatski neutralnih gradova [CLIMABOROUGH]

 • 10/02/2023
 • 0 Comments

Grad Prijedor i Razvojna agencija PREDA u CLIMABOROUGH inovativnom projektu dizajniranom da podrži 14 evropskih gradova u njihovoj ekološkoj i digitalnoj tranziciji.  Projekat ima za cilj da unaprijedi tradicionalne pristupe urbanističkom i prostornom planiranju kroz vrednovanje važnosti podataka i znanja (uključujući unaprijeđenu ulogu GIS- geografsko informacionog sisitema), uključujući definisanje „klimatskih usluga“ u procesu tranzicije, zajedničku […]