Hrana

Transformacija gradskih prehrambenih sistema u kontekstu Inicijative za Hranu 2030

Ovaj obimni izvještaj dublje istražuje budućnost održivih prehrambenih sistema, usklađujući se s ključnim ciljevima Inicijative za Hranu 2030.

Njegov primarni cilj je da podijeli uspješne prakse i pruži inspiraciju urbanim područjima koja žele transformirati svoje prehrambene sisteme.

Izvještaj se oslanja na uvide dobijene putem istraživanja 22 evropska projekta transformacije gradskih prehrambenih sistema, dubokih intervjua i radionice koja je uključivala aktivno sudjelovanje predstavnika oko 25 evropskih projekata i mreža.

Radionica je obuhvatala razmjenu naučenih lekcija, najboljih praksi i razgovor o prioritetima i vizijama za budućnost.

Izvještaj započinje predstavljanjem relevantnih koncepata i politika, slijedi pregled gradskih prehrambenih sistema u kontekstu otpornosti te pregled projekata finansiranih od strane EU i njihove geografske distribucije. Izvještaj se zaključuje naučenim lekcijama iz projekata i pregledom sljedećih koraka, uključujući širenje izvan vremena trajanja projekata.

Izveštaj preuzmite na sajtu: LINK European Commission, Directorate-General for Research and Innovation, Lüth, D., Vandrich, J., Fabbri, K., Urban food system transformation in the context of Food 2030 – Current practice & outlook towards 2030, Vandrich, J.(editor), Fabbri, K.(editor), Publications Office of the European Union, 2023, https://data.europa.eu/doi/10.2777/507125

Izvor
European Research Executive Agency

Avatar

RTD

About Author

Slični članci

Hrana Pozivi za projekte

Javni poziv start-up kompanijama u poljoprivredno-prehrambenom sektoru u Bosni i Hercegovini

  • 10/01/2023
U okviru projekta EU4AGRI-Recovery i EU4BusinessRecovery koje finansiraju Evropska unija i Savezna Republika Njemačka, u ponedjeljak, 19. decembra 2022. godine,
Transformacija snabdijevanja hranom u Evropi putem moći mikrobioma
Hrana

Transformacija snabdijevanja hranom u Evropi putem moći mikrobioma

  • 16/10/2023
Šta imaju zajedničko klimatske promene, akvakultura, snabdijevanje hranom i ljudsko zdravlje? Svi oni mogu imati koristi od mikrobioma, prema projekt