EU Tech

3D Printanje ultra-kvalitetnih tkiva u svemiru za rešenja i usporavanje procesa starenja na Zemlji

Bioprintanje u Svemiru predstavlja jedan od novih i obećavajućih istraživačkih pravaca u brzo rastućem polju biofabriciranja.

Postoji nekoliko prednosti bioprintanja u Svemiru. Prvo, u uslovima mikrogravitacije moguće je bioprintati strukture koristeći više fluidnih kanala i, stoga, više biokompatibilnih bio-tinte. Drugo, uslovi mikrogravitacije omogućavaju 3D bioprintanje tkiva i organa složenijih geometrija s prazninama, šupljinama i tunelima. Treće, pod uslovima mikrogravitacije može se primijeniti nova tehnologija bez skeletnog okvira, bez oznaka i bez mlaznica, bazirana na principima višestruke levitacije. Idealni bioprinteri za Svemir moraju biti sigurni, automatizirani, kompaktni i jednostavni za korištenje. Stoga nema sumnje da sistematsko istraživanje 3D bioprintanja u Svemiru će unaprijediti tehnologiju biofabriciranja i bioprintanja kao takvu. Obrnuto, 3D bioprintana tkiva mogu se koristiti za proučavanje patofizioloških bioloških fenomena izloženih mikrogravitaciji i kosmičkom zračenju, što će biti korisno na Zemlji za razumevanje procesa starenja tkiva i u Svemiru za posadu dubokog svemirskog putovanja.

U okviru projekta PULSE, cilj nam je razviti potpuno novu tehnologiju bioprintanja baziranu na principima multiple levitacije i koristiti Svemir kao ubrzivač starenja na Zemlji. Kao studiju za dokazivanje koncepta, koristićemo ovu novu razvijenu tehnologiju bioprintanja kako bismo kreirali 3D in vitro modele srca koji će bolje simulirati fiziologiju srca u poređenju s organoidima. Koristićemo takve modele za proučavanje starenja srca i testiranje efikasnosti antiupalnih/antioksidacijskih lijekova s potencijalom za usporavanje procesa starenja.

Ovaj inovativni pristup će omogućiti dublje razumevanje procesa starenja tkiva i razvoj novih strategija za antiejdžing terapije, a također će proširiti naše spoznaje o uticaju mikrogravitacije i kosmičkog okoliša na biološke sisteme. Rezultati ovog projekta mogli bi imati dalekosežne implikacije za zdravlje i medicinska istraživanja kako na Zemlji tako i u Svemiru.

Više o projektu