Video

AgriTech Innovation Hub

U okviru projekta BOLD malih grantova koje finansira US ambasada u BiH junior AgriTech timu iz Prijedora je prošao projekat “AgriTech Innovation Hub”.

BOLD je mreža mladih lidera, starosne dobi od 18 do 35 godina, koji žele pokrenuti promjene u Bosni i Hercegovini u oblastima društvenog angažmana i ekonomskog razvoja. AgriTech Innovation Hub je neformalna grupa sastavljena sa jedne strane od senior članova sa dugogodišnjim iskustvom i elektronici i programiranju, a sa druge strane tu su i junior članovi tima kojeg čine učenici srednjih škola. Ova zajednica je posvećena izradi inovativnih riješenja zasnovanih na primjeni digitalnih tehnologija, u funkciji pokretanja pozitivnih promjena u okruženju. Ovakav vid transformacije i aktivnog uključivanja mladih u taj proces je dugoročno od ključnog značaja za grad Prijedor i smanjivanje migracije kreativnih i inovativnih mladih u druge sredine.

Junior tim AgriTech je preuzeo ulogu nosioca projekta koji se realizuje kroz projekat BOLD malih grantova koje finansira US ambasada. Mentoring model koji su prošli u razvoju prvog prototipa u okviru projekta Prijedor Circle HUB-a su nastavili dalje da razvijaju. Fokus projekta je edukacija, aktivacija novih članova u uspostavljenju Agritech zajednicu, te izrada proizvoda baziranih na znanju od značaja za lokalnu sredinu.

Slični članci

STEAM Video

Prijedor Circle HUB: STEM edukacija

  • 27/11/2021
Pozdrav i dobro došli u još jednu emisiju koja se realizuje u okviru projekta Prijedor Circle Hub. Emisija se bavi
Video WBC-RRI.NET PROJEKAT

Projekat WBC-RRI.NET- Republika Srpska, podcast #1

  • 10/03/2022
Horizont 2020 je finansijski instrument čiji  je opšti cilj da doprinose izgradnji društva i ekonomije bazirane na znanju i inovativnosti u