Video WBC-RRI.NET PROJEKAT

Događaj Zdravo zemljište, zdrav život – predstavljanje prilika fondova Evropske Unije za projekte koji se bave unaprijeđenjem zemljišta – Bosna i Hercegovina

Institut BioSense Institute Srbija, u okviru projekta NATI00NS, u saradnji sa HRTD Klasterom, Područnom privrednom komorom Banja Luka i DIH Smart Village Knežica organizovao je hibridni događaj: 

“Zdravo zemljište, zdrav život – predstavljanje prilika fondova Evropske Unije za projekte koji se bave unaprijeđenjem zemljišta – Bosna i Hercegovina” 

Događaj je imao za cilj da omogući umrežavanje unutar zainteresovanih strana u BiH kao i u zemljama članicama programa HORIZON EUROPE kroz potencijalne prijave na konkurse za živuće laboratorije. 

 Tokom događaja ste imati priliku da saznate o: 
• Misiji „Sporazum o zemljištu za Evropu”; 
• Živućim laboratorijama (LivingLabs) i svјetionicima (Lighthouse) znanja za zdravlje zemljišta; 
• EU pozivima/konkursima za živuće laboratorije u 2023 ; 
• Stanju zemljišta u RS/BiH; 
• Konceptu odgovornih istraživanja i inovacija (RRI) i njegovoj primjeni u praksi – WBC-RRI.NET Embedding RRI in Western Balkan Countries in Western Balkan Countries 
• Primјeru projektne saradnje u cilju jačanjа poljoprivredne prakse kroz povezivanje sa naučnim i istraživačkim institucijama. 

Atmosferu tokom događaja pogledajte u kratkom video materijalu