HORIZON EU

Dostupni snimci informativnog dana o pozivima u programu Horizont Evropa, Klaster 1 – Zdravlje

Dana 29. oktobra 2021.god. Evropska komisija je realizovala Informativni dan na temu Horizont Evropa Klaster 1 (Zdravstvo) u kojem je pojasnila niz otvorenih poziva koji su zvanično objavljeni 6. oktobra 2021.godine

Teme ovog radnog programa koji je pojašnjen su uključivale:

  • Zdravlje u društvu koje se brzo mijenja (Destinacija 1);
  • Okruženje koje promoviše zdravlje (Destinacija 2);
  • Borba protiv bolesti i smanjenje tereta bolesti (Destinacija 3);
  • Pristup inovativnoj, održivoj i visokokvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti (Destinacija 4);
  • Novi alati, tehnologije i digitalna rješenja (Destinacija 5);
  • Zdravstvena industrija (Destinacija 6).

Informativni dani su inače prilika potencijalnim aplikantima da saznaju više o pozivima, finansiranju i postavljaju svoja pitanja, ali i da pronađu potencijalne saradnike.

Video zapisi prezentacija i snimke sesija uživo su dostupni na stranici Evropske komisije posvećene događaju. 

Izvor: European Commission