HORIZON EU

EIC Radni Program 2022

Evropska komisija usvojila je program rada Evropskog saveta za inovacije za 2022. Program otvara mogućnosti finansiranja u vrednosti od preko 1,7 milijardi evra u 2022.

Evropski savet za inovacije (EIC) – ključna novost EU okvirnog programa za istraživanje i inovacije, Horizont Evropa 2021-2027.

EIC je inicijativa koju je Evropa pokrenula, sa budžetom od 10 milijardi € tokom 7 godina. Misija EIC je da identifikuje, razvije i skalira nove tehnologije i disruptivne inovacije. EIC će podržavati startapove, MSP i istraživačke timove koji razvijaju inovacije visokog rizika ali potencijalno visokog uticaja. Fokus je na skaliranju inovacija koje donose promjenu paradigmi i na rješenjima koja doprinose ciljevima Zelenog sporazuma i Plana oporavka Evrope. 

 

Više o Radnom programu 2022