HOROZON EU Pozivi

EIC TRANSITION (HORIZON EUROPE)

EIC Transition finansira inovacijske aktivnosti koj nadilaze eksperimentalni dokaz principa u laboratoriji kako bi podržali: 

  • sazrijevanje i validaciju nove tehnologije u laboratoriji i relevantnim aplikacijskim okruženjima,
  • razvoj poslovnog modela prema budućoj komercijalizaciji inovacija.

Cilj EIC Transition projekata je sazrijevanje prijavljene tehnologije i poslovne ideje, čime se povećava njena tehnološka i komercijalna spremnost za tržište. Očekivani rezultati ovakvih projekata su inovacije spremne za ulaganje i poslovni plan. 

Finansiranje: grantovi do 2,5 miliona eura

Ciljna grupa: pojedinačni aplikanti (MSP, spin-off, start-up, istraživačke organizacije, univerziteti) ili mali konzorcijumi (maksimalno 5 partnera);

Prijave se moraju temeljiti na rezultatima prihvatljivih projekata EIC Pathfinder, FET, ERANETs, ERC Proof of Concept , EDF, projekti koji su se finasirali u okviru H2020 ili Horizon Europe ( samo projekti iz EIC Transition Challenges)

Više informacija : Link

Otvoreni pozivi : Link

Slični članci

HOROZON EU

Dostupni snimci informativnog dana o pozivima u programu Horizont Evropa, Klaster 1 – Zdravlje

  • 20/11/2021
Dana 29. oktobra 2021.god. Evropska komisija je realizovala Informativni dan na temu Horizont Evropa Klaster 1 (Zdravstvo) u kojem je pojasnila niz
Edukacija HOROZON EU

Nivoi spremnosti tehnologije

  • 27/11/2021
TRL 0.Ideja  Nedokazan koncept, nikakvo ispitivanje nije izvršeno. TRL 1. Osnovna/Basic istraživanja Načela postavljena i ispitanja, ali nema nikakvog eksperimentalnog dokaza